Departament Assistents de docència Assistents de recerca Doctorat R+D+i Recerca

Ciències Experimentals i de la Salut

-

11

8 - 9
Ciències Polítiques i Socials 8 - - - -
Comunicació

4

-

4

-

1

Dret 4

-

15 - 1
Economia i Empresa 27

-

27 - -
Humanitats -

-

1 - -
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 3 8 13 23 2
Traducció i Ciències del Llenguatge 6

1

9 - 5
Total 52 20 76 23 21