Humanities Source

Humanities Source és la plataforma que substitueix i que actualitza la plataforma Humanities Full Text. Amb aquest canvi es van augmentar 1.100 títols de revistes electròniques de l'àmbit de les humanitats.

Cambridge HSS

Col·lecció Humanities and Social Sciences de revistes electròniques de Cambridge, que va representar uns 250 títols de revistes.

MITPress Computing end Engineering Collection

Col·lecció de vuit títols de revistes electròniques que formen la col·lecció de Computing and Engineering Collection de la MITPress, la consulta de la qual es fa a través de l'IEEE.

Plataforma Graó

Tres revistes electròniques de didàctica de la llengua de l'editorial Graó, consultables a través de la seva plataforma.

Llibres electrònics d'Elsevier

La Biblioteca va incorporar 2.093 llibres electrònics de l'editorial Elsevier, publicats els anys 2015 i 2016, en la modalitat Patron Driven Acquisistion (PDA). A finals del 2017 se seleccionaran els llibres més consultats i s'incorporaran definitivament al fons de la Biblioteca de la UPF.

Llibres electrònics de la plataforma CAIRN

La Biblioteca va incorporar sis llibres electrònics de la plataforma CAIRN (que inclou les editorials Belin, De Boeck, La Découverte i Eres).