Registres Nombre %

Titulats

13.313

90,2%

Amics 

1.450

9,8%

Total 14.763 100%