Campus del Poblenou

Lloc Nombre Percentatge
Espanya 39 36%
Fora d'Espanya 69 64%
Total 108 100%

 

Campus de la Ciutadella

Lloc Nombre Percentatge
Espanya 17 20,5%
Fora d'Espanya 67 79,5%
Total 84 100%