Curs Trucades ateses Avisos de trucada enviats per correu electrònic Total
2012-2013 70.121 499 70.620
2013-2014 63.752 591 64.343
2014-2015 58.369 370 58.739
2015-2016 56.552 319 56.871
2016-2017 57.778 398 58.176