Sol·licitant Nombre de préstecs
Grau en Comunicació Audiovisual
4.100
Grau en Periodisme
5.210
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 632
Grau en Traducció i Interpretació / Llengües Aplicades
152
Enginyeries de l'ESUP 789
Estudis Hispànics 25
Màsters i doctorats 171
Departament de Comunicació 471
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 32
Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 142
Altres 825
Total 12.549