Seu Nombre d'usuaris
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 1.125.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou     270.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar    215.000
Total 1.610.000