Origen 2012 2013 2014 2015 2016

Administració autonòmica

6.785 6.345 9.557 9.701

6.566

Administració estatal

8.864

5.107

7.875

10.155

21.574

Administració europea

12.050

18.544

12.247

11.521

7.660

Empreses i institucions

4.832

3.948

4.290

6.602

4.980

Total

32.531

33.944

33.969

37.979

40.780

 

Imports en milers d'euros