Projectes concedits 2012 2013 2014 2015 2016
 

N

k€

N

k€

N

k€

N

k€

N

k€

Ciències de la Salut i de la Vida

3

3.405

2

1.372

3

2.672

6

2.341

1

192

Ciències Socials i Humanes

3

553

6

1.096

13

4.596

8

6.024

6

863

Comunicació i Tecnologies de la Informació

10

7.747

21

13.802

12

4.947

9

3.132

11

6.462

Institucional

-

-

1

2.193

-

-

-

-

   

Total

16

1.680

30

18.463

28

12.215

23

11.497

18

7.517

 

Inclou els ajuts del 7PM, CIP i H2020