Nombre de grups Figures pròpies UPF AGAUR (SGR 2014) TECNIO
Campus

Grups

Unitats

CER

Grups 
consolidats

Grups 
emergents

Acreditats

Candidats a ser acreditats

Mar

26

6

1

15

1

1

 

Ciutadella

52

2

3

27

7

-  

Comunicació-Poblenou

45

6

3

26

8

2 3

Total

123

14

7

68

16

3 3