Nivell del MECR Total Total segons necessitat de formació A qui va dirigit

A1 Nivell inicial

6 estudiants

131 estudiants

Estudiants que necessiten 2 anys o més de formació per superar el requisit B2.2

A2 Nivell bàsic

61 estudiants

B1 Nivell llindar

64 estudiants

B2. 1 Nivell preavançat

44 estudiants

44 estudiants

Estudiants que necessiten menys de 2 anys de formació per superar el requisit B2.2

B2.2 Nivell avançat

49 estudiants

62 estudiants

Estudiants que tenen un nivell igual o superior al requisit B2.2

C1.1 Nivell avançat alt

11 estudiants

C1.2 Nivell de domini efectiu

1 estudiant

C2 Nivell de domini efectiu alt

1 estudiants

Total alumnes presentats a les PDL

237 Estudiants 

 

Curs Núm. Estudiants matriculats al primer curs Núm. Inscrits a la PDL Núm. Presentats a la PDL
2016-2017 2.660 366 237