Sol·licituds Imports Sol·licitats
Unitat Acadèmica A B Total % A B Total %

 Departament d'Economia i Empresa

 3

 0

 3

 9.38

 30355

 0

 30355

 15.42

 Departament d'Humanitats

 1

 0

 1

 3.12

 8000

 0

 8000

 4.06

 Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 3

 1

 4

 12.50

 19000

 4300

 23300

 11.84

 Departament de Comunicació

 4

 0

 4

 12.50

 21620

 0

 21620

 10.98

 Departament de Dret

 1

 0

 1

 3.12

 5000

 0

 5000

 2.54

 Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

 5

 0

 5

 15.62

 28600

 0

 28600

 14.53

 Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 1

 0

 1

 3.12

 7994

 0

 7994

 4.06

 Escola Superior Politècnica

 1

 1

 2

 6.25

 4000

 8000

 12000

 6.10

 Facultat de la Comunicació

 0

 1

 1

 3.12

 0

 8000

 8000

 4.06

 Facultat d'Humanitats

 1

 1

 2

 6.25

 4500

 8000

 12500

 6.35

 Facultat de Ciències Polítiques i Socials

 1

 0

 1

 3.12

 4069.24

 0

 4069.24

 2.07

 Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

 1

 1

 2

 6.25

 8000

 7000

 15000

 7.62

 Facultat de Dret

 2

 1

 3

 9.38

 2509

 5900

 8409

 4.27

 Facultat de Traducció i Interpretació

 1

 0

 1

 3.12

 4000

 0

 4000

 2.03

 Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica

 1

 0

 1

 3.12

 8000

 0

 8000

 4.06

 Total sol·licituds / imports

 26

 6

 32

 99.97

 155647.24

 41200

 196847.24

 99.99