Departaments Itinerari A
Itinerari B
Itinerari C TOTAL

CEXS

2

0

2

Polítiques

1

2

3

Comunicació

4

0

4

Dret

2

4

6

Humanitats

1

2

3

TIC

1

1

2

Traducció

0

4

4

Economia

0

3

3

Total 

11

16

27