Curs 2016-2017

Català

Anglès

Francès

Total

Nombre de cursos oferts

6

9

1

16

Nombre d'assistents 

34

90

5

129

Hores realitzades

60

170

20

250