Curs 2016-2017 Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Total
Nombre de cursos 16 22 15 53
Nombre d'assistents  66 179 129 374