Acreditació per a membres de la comunitat UPF, grup UPF i públic extern  
PROVES DE CERTIFICACIÓ DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DE LA UPF  
-PCCL d'ANGLÈS 684
- PCCL d'ALEMANY 16
- PCCL de FRANCÈS 46
- PCCL d'ITALIÀ 14
- PCCL de CATALÀ 14
- PCCL d'ESPANYOL 4
Subtotal PCCL  778
- Diplomes oficials interuniversitaris o d'altres institucions
- Certificats interuniversitaris CIFALC de català 54
- Certificats interuniversitaris CLUC d'anglès 7
- Certificat interuniversitari de capacitació del PDI per a la docència en anglès 15
- Diploma DELE d'espanyol 386
- CCSE 907
Subtotal certificats oficials  1.354
- Diagnòstic lingüístic per a membres de la comunitat UPF, Grup UPF i públic extern
- Proves de diagnòstic de coneixements lingüístics (PDL) de la UPF:
- PDL d'ANGLÈS: per a alumnes de 1r. de grau UPF 365
- Diagnòstic específic d'ANGLÈS: per a alumnes de 1r. de grau UPF Grup UPF 875
- PDL d'ANGLÈS: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 484
- PDL d'ALEMANY: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 16
- PDL de FRANCÈS: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 56
- PDL d'ITALIÀ: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 1
- PDL de CATALÀ: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 29
- PDL d'ESPANYOL: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 573
Subtotal PDL  2.399
Total certificats i proves  4.546