Català Nombre de participants
Formació presencial 56
Formació semipresencial

-

Total 56