Català Nombre de participants
Formació semipresencial 20
Total 20