Oferta general d'idiomes UPF Alemany Anglès  Àrab Francès Italià Japonès Rus  Xinès Total
Cursos generals (90 hores anuals) 43 295 11 89 49 27 11 - 525
Cursos de preparació de diplomes (45 hores) - 38 - - - - - - 38
Cursos específic de preparació de diploma (60 + 40 hores)

-

45

-

-

-

-

-

-

45

Cursos semipresencials (55+35 hores) 

-

145

-

-

- -

-

-

145

Subtotal 43 523 11 89 49 27 11 - 753
Cursos d'estiu d'anglès Idiomes UPF
Cursos intensius (60+40h)   86 - - - - - - 86
Subtotal - 86 - - - - - - 6
Cursos a mida per a estudiants de grau
Assignatures d'idiomes als graus
Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) 143 - - 85 - - - 3 198
Tecnocampus Mataró Maresme (TCM) 55 881 - 47 - - 3 - 986
Escola Superior d'Infermeria del Mar - 82 - - - - - - 82
Altres cursos específics
Cursos específics Skills UPF - 122 - - - - - - 122
Cursos d'anglès ESIM a mida - 31 - - - - - - 31
Subtotal 198 1.116 - 132 - - 3 10 1.459
Total                 2.298