Espanyol Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 166
Subtotal  166
HESP. Cursos a mida per a estudiants de grau
Cursos semestrals (90 hores)

230

Cursos específics 57
Cursos específics d'estiu 97
Subtotal 384
Spanish Program
Cursos trimestrals (30 hores) 422
Subtotal 422
Cursos a mida per a estudiants de grau
Barcelona Architecture Center 36
BSM Summer School 8
Subtotal 44
Total 980