2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre total d'usuaris 4.586 5.597 6.492 8.621
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 1,9% 22% 15,9% 33,2%
Nombre d'estudiants d'idiomes 3.071 3.325 3.965 4.075
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 2,5% 8,3% 19,2% 2,7%
Nombre de candidats a proves de diagnosi i acreditació lingüístiques 1.515 2.272 2.527 4.546
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 0,7% 50% 11,2% 79,9%