Temes

Grau

Postgrau

PDI

PAS

Home

Dona

Totals

Vies d’accés

Beques

1

       

1

1

A. del Síndic

Biblioteca

1

       

1

1

A. del Síndic

Campus (espais i accessos)

2

1

   

2

1

3

A. del Síndic

C. E. (1)

Convenis de pràctiques

Contractes

1

 

2

4

1

 

8

8*

A. del Síndic

Presencial 1

C. E. (1)

                 

Docència

 • Centres
 • Centres adscrits
 • Departaments
 • IDEC

34

2

   

11

25

36*

Telèfon (1)

A. del Síndic

C. E. (3)

CP (1)

Econòmic

 • Centres 
 • Centres adscrits
 • SGA
 • PDI
 • Recerca
 • IDEC

4

2

1

 

3

4

7

C. E. (2)

D’ofici (1)

A. del Síndic

Telèfon (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exàmens

 • Avaluacions, recuperacions
 • Expedient disciplinari

 

15

 

1

 

2

   

 

6

 

1

 

11

 

17*

 

1

 

C. E. (3)

A. del Síndic

Telèfon (1)

Informàtica

2

     

1

1

2

A. del Síndic

Usos lingüístics

2

     

2

 

2

Presencial

A. del Síndic

Maltracte

Acomiadament

Discriminació

Desacord en un curs UPF

1

 

1

 

1

1

1

 

 

 

1

1

 

 

1

1

1

2

2

1

2

1

 

C. E. (2)

A. del Síndic

Matrícula (incidències)

Renúncia a la matrícula

8

1

   

4

5

9*

C. E. (1)

A. del Síndic

Progressió

1

       

1

1

A. del Síndic

Religió

 

1

   

1

 

1

C. E.

Sol·licitud d’informació

   

2

 

1

1

2

Presencial

Telèfon (1)

Tesi i títols

2

2

1

 

2

3

5

A. del Síndic

                 

TOTALS

76

13

11

2

36

66

102

 

 

102 intervencions acceptades

2  queixes rebutjades

2  queixes retirades

1  intervenció d’ofici