Titulació Matriculats Nou ingrés   %
Doctorat en Biomedicina 350 78 31,33
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials 49 10 4,39
Doctorat en Comunicació 85 25 7,61
Doctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe 2 0 0,18
Doctorat en Comunicació Social 7 0 0,63
Doctorat en Dret 131 32 11,73
Doctorat en Economia 4 0 0,36
Doctorat en Economia, Finances i Empresa 87 23 7,79
Doctorat en Història 60 10 5,37
Doctorat en Humanitats 80 21 7,16
Doctorat en Tecnologies de la Informació i Comunicació 6 0 0,54
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 127 28 11,37
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge 129 41 11,55
Total 1117 268 100,00