Ensenyaments integrats Estudiants %
Total estudis de grau 10.161 81,63
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.286 18,36
Total ensenyaments integrats 12.447 100,0
UNIVERSITAT (integrats i adscrits) Estudiants %
Total estudis de grau 14.878 77,65
Total estudis de postgrau 4.282 22,35
Total Universitat 19.160 100,0