Anys Accions internes Accions externes

Nombre

Hores

Nombre

Hores

2013

201

1.368,8

106

1.990,50

2014

154

1.856,50

105

2.291,50

2015 189 1.525,25 103 1.924,25
2016 187 1.777,50 111 2.803,50
2017* 113 873 74 1.114,50

Nota: Dades de formació per any natural.
* Any 2017: dades fins el 31/07/2017.