Suport a estudiants i associacions


La Universitat Pompeu Fabra preveu un seguit d'ajuts i suport per a les activitats que els estudiants o els grups estables d'estudiants vulguin endegar i, especialment, per a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat. Les associacions registrades gaudeixen d'espais a tots els campus de la UPF per fer-hi reunions i per gestionar les seves activitats habituals. Disposen també de material d'oficina, de fotocopiadores i de telèfon. Els espais per a l'ús de les associacions són compartits i tenen els equipaments informàtics necessaris perquè puguin funcionar.

L'Aula de l'Estudiant és un espai autogestionat pels estudiants perquè duguin a terme les activitats que decideixin: debats, conferències, exposicions, tallers, xerrades, etc.; un espai, en definitiva, de diàleg, participació i comunicació.

Ajuts a associacions d'estudiants

En la convocatòria de l'any 2016 d'ajuts a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions de la UPF, la Comissió Avaluadora, reunida el 8 de febrer del 2016, va aprovar subvencionar, amb un import total de 12.000 euros, els projectes de les associacions següents:

 • AIESEC 
 • SEPC
 • AEP
 • Associació Quirúrgica Gimbernat
 • Associació d'Estudiants Thomas More
 • Associació Juvenil Joves d'Esquerra Verda
 • Associació Debating Society Barcelona
 • Be Markt - Student's Marketing Association
 • Cercle Català de Juristes
 • Colla Castellera Trempats de la UPF
 • Deba-t.org
 • ELSA Barcelona - UPF
 • ESN Barcelona UPF
 • FNEC
 • Pompeu Consulting Club
 • UNSA Barcelona
 • UPF Entrepreneurship Society

Les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Universitat Pompeu Fabra són les següents: Alternativa Estel, Amnistia Internacional, Arreplegats de la Zona Universitària, Asociación Española Universitaria de Estudiantes de Traducción e Interpretación, Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales (AIESEC), Assemblea Nacional Catalana, Associació ESN (Erasmus Student Network) Pom, Associació European Law Students' Association Barcelona-Universitat Pompeu Fabra (ELSA-Barcelona UPF), Associació d'Alumnes Pompeu International Trade (PIT), Associació Colla Castellera Trempats de la UPF, Associació d'Estudiants Barcelona Debating Society, Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, Associació United Nations Students' Association (UNSA), Associació d'Estudiants MD Open World, Associació d'Estudiants UPF Entrepreneurship Society, Associació d'Estudiants Pompeu Consulting, Associació d'Estudiants PompeuFarra, Associació d'Estudiants Progressistes-Associació Catalana d'Estudiants (AEP-ACE), Associació d'Estudiants Quirúrgica Gimbernat, Associació de Joves Cercle Català de Juristes, Associació Interuniversitària de Criminologia (AIC), Associació Student's for Liberty-Barcelona, Associació d'Estudiants Thomas More, Be-Markt-Students Marketing Association (BeMarkt), Bloc d'Estudiants Independentistes-Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (BEI), Deba-t.org, Estudiants pel Canvi (EPC), Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), Grups Bíblics (GBU), Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Joves d'Esquerra Verda (JEV), Nexe Socialista, Student's Association for the European Union - JEF.

Participació estudiantil

La participació dels estudiants és un element indispensable per continuar millorant la universitat i per desenvolupar els canvis que la institució es proposi. Però, alhora, perquè el foment de la participació pot contribuir enormement a la formació integral dels estudiants de la Universitat com a ciutadans compromesos amb la societat. Per tal de promoure, augmentar i enfortir la seva participació, s’han emprès una sèrie actuacions.

Pel enfortir la política amb els estudiants, es treballa amb l’objectiu principal de contribuir al desplegament del Pla Estratègic 2016-2025 i, més concretament, a la realització efectiva de les estratègies descrites en l’àmbit estratègic “Comunitat”. Aquestes estratègies reflecteixen una doble voluntat: consolidar una comunitat plural i connectada i, alhora, promoure una comunitat participativa i socialment responsable. En aquest sentit, es treballa amb una ferma voluntat de diàleg i de cooperació amb els estudiants, incorporant aquest col·lectiu a les discussions del Claustre, del Consell de Govern, de diferents comissions i impulsant el Consell d’Estudiants de la UPF.

El professor Pablo Pareja ha estat designat responsable de relacions amb els estudiants per al curs 2015-2016, el qual ha mantingut un diàleg permanent i fluid amb el col·lectiu d’estudiants, convocant reunions periòdiques amb les associacions, amb els grups estables, el Consell d’Estudiants i els representants dels estudiants. En situacions de conflicte, s’ha optat en tot moment per dialogar i escoltar les demandes que feien els estudiants, especialment a través de la creació d’una mesa de diàleg que s’ha vehiculat a través del Consell d’Estudiants. El responsable compta amb el suport de la professora Eulàlia Solé i Tomàs i del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, que conformen el seu equip. Actualment, es treballa per aprovar un pla d’actuacions en matèria de participació.

Des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària es dóna suport a les associacions d’estudiants, i s'hi col·labora, a grups estables de la Universitat (assembles) i al Consell d’Estudiants en la posada en marxa de les diferents activitats que aquestes decideixen emprendre. Anualment, la UPF obre una convocatòria d’ajuts econòmics per a activitats de les associacions d’estudiants registrades i, en l’edició d’enguany, 17 associacions de la UPF s’hi han presentat i han obtingut una subvenció. Actualment, hi ha 37 associacions d’estudiants registrades.

Així mateix, es dóna suport a les activitats que els estudiants (tant associacions, grups estables, representants d’estudiants i Consell d’Estudiants) promouen. Durant l’últim curs, els estudiants han organitzat aproximadament 419 activitats als diferents campus de la UPF. Entre aquestes destaca l’organització de la Festa Major de la UPF. La Festa Major es consolida com una de les activitats més populars i significatives dels estudiants.

Un total de 21 estudiants han passat aquest curs per l’Aula de la Participació, un espai formatiu per adquirir habilitats i competències adreçada als estudiants que vulguin exercir una participació estudiantil activa, efectiva i eficient.

Mitjançant un conveni marc entre les universitats i el Parlament de Catalunya, durant el mes de juliol s'ha fet l'activitat de simulació "Setmana del Parlament Universitari", en la qual la UPF participa activament, tant en la seva organització com pel que fa als 33 estudiants que hi han intervingut.

Lligues de debat

Les lligues de debat es consoliden com una de les activitats més valorades pels estudiants i amb més participació. 

Enguany, la UPF ha participat per segon any consecutiu en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. Els dies 20 i 21 de febrer va tenir lloc al campus de la Ciutadella la fase local d'aquesta competició, amb la participació de 22 instituts i centres de secundària. L'equip guanyador va ser el Col·legi Sagrada Família de Sant Andreu, que els dies 29 i 30 d'abril i després d'una formació a mida per part de la UPF, va representar a la nostra Universitat a la fase final a la Universitat Politècnica de València, on va quedar en una meritòria tercera posició.

"S’ha de limitar la lliure circulació de persones arreu del món?". Aquest era el tema que van haver de discutir els dos equips finalistes de la quarta edició de la Lliga de Ddebat interna de la UPF: “JuntsXPèls”, que es va proclamar guanyador, hi va argumentar la posició a favor, i el seu rival, “Sinisino”, en contra. 32 equips inscrits, amb un total de més de 95 participants, i 47 debats celebrats, va ser el balanç d'aquesta activitat, que pretén fomentar les tècniques de debat i d'oratòria entre tots els estudiants de la Universitat.

Del 25 al 28 d’abril va tenir lloc a la Universitat Politècnica de València la Lliga de Debat universitària organitzada per la Xarxa Vives, amb la participació de 14 equips de les diferents universitats. El tema que s'hi va debatre va ser: "Cal demostrar uns mínims de coneixements polítics per tenir dret a vot?". L'equip estava format per: David Prat, estudiant del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració; Laia Climent, estudiant del grau en Dret; Oriol Bosch, estudiant del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració; Núria Vicens, estudiant del doble grau en Dret/ADE; Ariadna Romans, estudiant del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració; Marcel Birulés, capità de l’equip, estudiant del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració.

L’equip de la UPF va guanyar la competició davant l’equip de la Universitat de Girona i també es va endur el premi al millor orador de la lliga (David Prat).

A partir dels bons resultats obtinguts amb la Lliga de Debat de la UPF i la participació en les lligues de debat de la Xarxa Vives, tant en les d'estudiants de grau com en les de secundària i batxillerat, s'ha fet un projecte pilot per tal d’adaptar el format de la lliga interna de debat de la UPF a un centre penitenciari, com a acció inclosa dins el conveni marc signat amb els Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. Es va organitzar una lliga de debat al centre penitenciari CP Brians 2, que incloia una setmana de formació en oratòria prèvia als interns participants. Aquesta activitat es va dur a terme dins el marc de l’escola d’adults CFA Víctor Català i de la Biblioteca del CP Brians 2 durant les tres primeres setmanes del mes de novembre del 2015, i l'equip guanyador va ser Los Novatos. 

El dia 12 de maig del 2016, un grup d’interns del Centre Penitenciari Brians 2 que va participar en la lliga feta al Centre i l'equip guanyador de la lliga interna de la UPF es van enfrontar en un debat sobre el tema “Els diners fan la felicitat”. El jurat va declarar per unanimitat guanyadors els dos equips i va destacar en la deliberació final l’alt nivell que van demostrar els contrincants, tant pel que fa al contingut com a la forma. El premi al millor orador va ser per a Salvador, un dels integrants de l’equip de Brians 2.