5.15. Reconeixement de la recerca. 2015

Nombre de grups

Figures pròpies UPF

AGAUR (SGR 2014)

TECNIO

Campus

Grups

Unitats

CER

Grups 
consolidats

Grups 
emergents

Grups 

Mar

26

6

1

15

1

3

Ciutadella

52

2

3

27

7

-

Comunicació-Poblenou

39

4

3

26

6

3

Total

117

12

7

68

14

6