5.14. Programes de recursos humans en l'àmbit de la recerca. Evolució 2011-2015

Ajuts concedits

2011

2012

2013

2014

2015

Postdoctorals

         
Programa Ramón y Cajal

5

-

3

3

2

Programa Juan de la Cierva (1)

9

-

10

6

10

Programa ICREA

4

5

3

3

2

Programa ICREA Acadèmia

3

2

2

6

11

Programa Beatriu de Pinós 5 3 1 10 11
Predoctorals          

FI

21 21 20 17 19
FPI 15 18 - 20 18
FPU 10 13 - 14 -
PFIS 3 1 1 2 1
Beques La Caixa - - 5 3 1

1 El programa Juan de la Cierva va ser substituït per diversos programes d'ajuts per a la contractació postdoctoral