4.16. Nombre de participants a la formació de català per al PAS. 2015-2016

Català Nombre de participants
Formació semipresencial 14
Total 14