• Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  • Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  • Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  • Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  • Sobre la Universitat Pompeu Fabra  
  •  
Dades sobre el GRAU

24

Graus

2.634

Estudiants de nou accés a 1er

9.943

Estudiants matriculats

1.811

Graduats (2014-15)

Dades sobre el MÀSTER

28

Màsters universitaris

1.113

Estudiants matriculats

89,81%

Taxa de rendiment (2014-15)

655

Graduats (2014-15)

Dades sobre el DOCTORAT Dades sobre els RECURSOS HUMANS

9

Doctorats

97

Tesis llegides (2014-15)

592

Professorat equivalent a temps complet 

678

Personal d'administració i serveis 

+ UPF en Xifres