Biblioteca
Directora: Montserrat Espinós Ferrer
Adreça postal:

Biblioteca / CRAI de la Ciutadella
Universitat Pompeu Fabra
Edifici Jaume I i Dipòsit de les Aigües 
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Biblioteca / CRAI del
Poblenou
Universitat Pompeu Fabra
Edifici La Fàbrica
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona    

Biblioteca del Campus Universitari Mar

Universitat Pompeu Fabra
Edifici Dr. Aiguader 
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

Contacte:

Telèfon:
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella: 93 542 17 09
Biblioteca/CRAI del Poblenou: 93 542 23 52
Biblioteca del Campus Universitari Mar: 93 542 28 37
Biblioteca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV): 93 542 20 07

Fax:
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella: 93 542 16 86
Biblioteca/CRAI del Poblenou: 93 542 22 94
Biblioteca del Campus Universitari Mar: 93 542 28 02
Biblioteca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV): 93 542 16 86

A/e:
crai.ciutadella@upf.edu
crai.poblenou@upf.edu
mar.biblioteca@upf.edu
iuhjvv.biblioteca@upf.edu

Web: http://www.upf.edu/bibtic

Catàleg de serveis

Carta de serveis

Funcions: 

La Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, assimilada orgànicament a servei, i al capdavant de la qual hi ha un director, és el servei universitari que, en l'àmbit dels recursos d'informació i dels serveis que se'n deriven, dóna suport a les activitats pròpies de la Universitat i de la seva comunitat: la docència i l'aprenentatge, la recerca i la gestió. 

La Biblioteca es desplega territorialment en els tres campus de la Universitat. Els centres en què porta a terme la seva activitat són els següents:

- Biblioteca/CRAI de la Ciutadella
- Biblioteca/CRAI del Poblenou
- Biblioteca del Campus Universitari de Mar

La Biblioteca s'estructura en les unitats següents:

- Subdirecció
- Coordinació Tècnica
- Unitat de Logística
- Unitat de Serveis d'Informació
- Unitat Temàtica de Ciències Socials i Humanitats
- Unitat Temàtica de Continguts i Tecnologies de la Comunicació
- Unitat Temàtica de Ciències Experimentals i de la Salut

Horaris

Consulteu els horaris a la web de Biblioteca i Informàtica · CRAI: Adreces, plànols i horaris