Universitat Pompeu Fabra
Taula de Nova Recerca

Funcionament de la TNR

La TNR adopta la forma de sessions de seminari amb una o més ponències, seguides d'un debat, on es donen a conèixer:

  • Les línies principals de treball dels Grups de Recerca del Departament de Comunicació
  • Els projectes vius o els resultats dels projectes
  • Les noves tesis doctorals
  • Informacions sobre beques, ajuts i acreditacions, així com sobre les eines de suport i gestió a la recerca disponibles per als investigadors
  • Informacions per a demanar projectes competitius
Darrera actualització 19-07-2017
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona