Universitat Pompeu Fabra
Taula de Nova Recerca

Pautes per a la presentació de tesis doctorals

  
  • Temps d'exposició per autor: 20 minuts, amb una presentació de suport que després es publicarà al web de la TNR.
  • Intervenció del director de la tesi: 5-10 minuts.
  • Model d'exposició, amb la recomanació de posar un especial èmfasi en els punts marcats en negreta (4, 6):
  • Objecte d'estudi
  • Objectius
  • Hipòtesis o problema de recerca
  • Metodologia
  • Fonts
  • Resultats o conclusions
Darrera actualització 24-03-2013
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona