PROFESSORAT
 
 
POLÍTICA DE PROFESSORAT SEGUIDA DURANT AQUEST CURS
En el curs acadèmic 1996-97 s'ha incrementat el nombre de professors de cossos docents a tots els departaments de la UPF. Globalment, s'ha passat dels 218 que hi havia el curs 1995-96 als 246, dels quals els professors titulars d'universitat són la categoria que ha tingut un major augment, en passar de 94 a 105.
Paral·lelament a la progressiva ampliació de la plantilla de professorat de cossos docents, també s'ha fet un esforç important en la incorporació de professionals a la docència universitària, amb l'increment del nombre de professors associats: de 286 s'ha passat a 330.
 
CRITERIS D'ELABORACIÓ DE LA PLANTILLA. PLA D'ACTIVITAT DOCENT.
El Pla d'Activitat Docent és l'instrument d'organització, de programació i de control de la docència. Permet, a més, detectar les necessitats de contractació de professorat dels departaments.
En una primera fase, cada centre fa la proposta d'oferta docent per al proper curs, amb la indicació del departament responsable de la docència de cada assignatura. Una vegada aprovada aquesta oferta docent, cada departament coneix les necessitats de docència de tots els centres de la Universitat.
En la segona fase, els departaments poden assignar càrrega docent als professors de la seva plantilla i fer les propostes de contractació de nou professorat per cobrir la docència no assignada.
D'aquesta forma es possibilita que abans de la finalització del curs acadèmic ja es pugui tenir tota la informació relativa a la docència del curs següent: professor que impartirà cada assignatura, així com el grup i l'horari.
Durant el curs acadèmic 1996-97 també s'han iniciat els treballs per a l'elaboració de la plantilla de professorat, que permeti dissenyar un horitzó de futur, en funció de les característiques de cada departament i de les categories de professorat.
 
 
Gràfics:
Professorat: places convocades
Professorat: per categories i departaments
Professorat: per edat i departament
Professorat: per sexe i departament
Professorat: per procedència i departaments
 
 
 
RELACIÓ DE PROFESSORAT
 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I EMPRESA
Catedràtics d'universitat
Arruñada, Benito
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Oviedo, l'any 1981.
Doctor en Econòmiques per la Universitat d'Oviedo, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: economia i gestió d'empreses, anàlisi econòmica dels contractes i la regulació empresarial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Bosch i Domènech, Antoni
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1966.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1975.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: economia experimental, teoria del consum, pobresa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Calsamiglia i Blancafort, Xavier
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: economia matemàtica, teoria de l'equilibri, descentralització econòmica, teoria de la informació, federalisme fiscal, economia pública.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Carreras de Odriozola, Albert
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: història quantitativa, història d'empresa, història de les xarxes de transports.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Cucker i Farkas, Juan Felipe
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat de Rennes I, l'any 1986.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat de Santander, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: àlgebra, geometria real.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Freixas i Dargallo, Xavier
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1971.
Llicenciat en Ciències Exactes per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1975.
Doctor en Economia per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: economia financera, economia bancària.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Garcia-Milà Lloveras, M. Teresa
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctora en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: macroeconomia, econometria, economia aplicada, economia regional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
García i Villar, Jaume
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: econometria, economia laboral.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
López Casasnovas, Guillem
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Economia per la Universitat de York (EUA), l'any 1984.
Principals línies d'investigació: economia pública (hisenda), política social, política fiscal, gestió pública, economia de la salut.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Marcet i Torrens, Albert
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: macroeconomia, econometria, sèries temporals, economia financera.
Centre o estudi on ha impartit docència: Doctorat en Economia Finances i Empresa.
Mas Colell, Andreu
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Valladolid, l'any 1966.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1972.
Principals línies d'investigació: microeconomia, economia matemàtica, teoria de l'equilibri general, teoria dels jocs.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Satorra i Brucart, Albert
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Doctor en Ciències Matemàtiques (Estadística) per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: models d'equacions estructurals, modelització estadística de dades d'enquesta i de panell.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Doctorat en Economia i
Empresa. Doctorat en Teoria Política i Social.
Vallverdú i Calafell, Josep
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: harmonització comptable a la Unió Europea, la comptabilitat en un context monetari inestable, SIC del crèdit al client, informació comptable dels grups d'empreses.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Titulars d'universitat
Amat i Salas, Oriol
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE, l'any 1980.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: anàlisi de l'empresa, comptabilitat financera i de gestió.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Bastons i Prat, Miquel
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Navarra, l'any 1984.
Doctor en Filosofia per la Universitat de Navarra, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: presa de decisions, teoria de l'organització.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Cabrales Goitia, Antonio
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1987.
Doctor en Economia per la Universitat de San Diego (EUA), l'any 1993.
Principals línies d'investigació: teoria de jocs, aprenentatge i evolució.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Camps i Cura, Enriqueta
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctora en Història per l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: cicles familiars i mercat de treball, història i economia del treball, salaris, desenvolupament i economies familiars.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Facultat de Traducció i Interpretació.
Crespán Echegoyen, Josep Lluís
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: metodologia i tècniques d'investigació, mercats financers: entitats, productes i clients.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Delicado Useros, Pedro
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1990.
Doctorat en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: tècniques de remostreig, estadística no paramètrica, anàlisi multivariant.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Fuster Pérez, Lluïsa
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciada en Economia per la Universitat d'Alacant, l'any 1989.
Doctora en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: macroeconomia, finances públiques.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
García-Fontes Banadian, Walter
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Economia per la Universitat de Stanford, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: microeconomia aplicada, economia industrial, econometria.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
García Montalvo, José
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia per la Universitat de València, l'any 1987.
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: organització industrial. Econometria. Macroeconomia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Gil Estalló, M. dels Àngels
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Guirao i Piñeyro, Fernando
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1986.
Doctor en Història i Civilització per l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: història econòmica, història contemporània.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Facultat de Traducció i Interpretació.
Gómez Puig, Marta
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Llicenciada en Economia Europea per la Universitat Lliure de Brussel·les, l'any 1987.
Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: finances internacionals, mercats financers.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Facultat de Traducció i Interpretació.
López Nicolás, Ángel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i matemàtiques per la Universitat de Keele (Regne Unit), l'any 1989.
Doctor en Ciències Econòmiques per l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: microeconometria, anàlisi de la demanda.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Martínez García, Esther
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: economia pública, política social, política fiscal i redistribució, economia de la salut.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Medrano Adán, Luis Ángel
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Saragossa, 1990.
Doctor en Finances per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1995.
Principals línies d'investigació: innovació financera i microestructura de mercats financers.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Monzón Graupera, Joaquín-Andrés
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: direcció financera, estratègia financera, estratègia empresarial, direcció d'empreses, comportament energètic i del medi ambient de l'empresa.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Ortún Rubio, Vicente
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE, l'any 1969.
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: economia de la salut i gestió sanitària, gestió pública.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Puig Junoy, Jaume
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: economia de la salut i dels serveis sanitaris, economia del sector públic.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Riba Romeva, Clara
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctora en Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: comportament electoral, avaluació de polítiques públiques, polítiques educatives.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Serra i de la Figuera, Daniel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Ingenyeria per la Universitat Johns Hopkins, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: economia regional i urbana, investigació operativa.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Tafunell i Sambola, Xavier
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: construcció i creixement econòmic, fluctuacions econòmiques, sistema financer.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Tena Millán, Joaquín
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: organització de l'empresa, teoria i aplicacions, anàlisi i formulació d'estratègies empresarials.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Ventura i Colera, Eva
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Doctora en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: macroeconomia, econometria, política impositiva, hisendes autonòmiques.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Zilibotti, Fabrizio
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Ciències Polítiques i en Ciències Econòmiques per la Universitat de Bolonya, l'any 1989.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la London School of Economics, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: macroeconomia, creixement econòmic. Economia del treball i de la desocupació, anàlisi de la intermediació financera.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Catedràtics d'escola universitària
Caballero Deulofeu, Josep Lluís
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: tractament d'enquestes, informatització estadística en l'àmbit de la gestió pública.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Titulars d'escola universitària
Alemany i Costa, Josepa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: control de gestió, teoria de l'organització.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Argilés i Bosch, Josep M.
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Llicenciat en Ciències Empresarials i màster en Administració d'Empreses per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), l'any 1979.
Principals línies d'investigació: comptabilitat agrària.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Burgos i Hernández, Gemma
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Carenys Fuster, Jordi
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: comptabilitat i control de gestió.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Carbonell i Nicolau, Oriol
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Coduras Martínez, Alícia
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: tota mena d'estudis de mercat sobre màrqueting, sociologia electoral i temes socials, disseny d'experiments estadístics, mostreig, coneixement de paquets estadístics.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Cuxart Jardí, Anna
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciada en Ciències Exactes per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: models estadístics aplicats a dades educacionals.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Espinal i Berenguer, Anna
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciada en Ciències Exactes per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: estadística i models de durada, econometria.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Falguera Martínez-Alarcón, Jordi de
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: comptabilitat de costos, control de gestió.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Fernández Alonso, Alberto
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Oviedo, l'any 1991.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Principals línies d'investigació: economia dels costos de transacció, anàlisi econòmica dels drets de propietat, anàlisi econòmica de la regulació, transport de mercaderies per carretera.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
García Blandón, Josep
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: finances empresarials, banca.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Gil Estalló, Ángel Javier
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada i Informàtica.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctor per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: algorismes de classificació jeràrquica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Holgado i Gómez, Sílvia
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Martí Pidelaserra, Jordi
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: mercats financers i productes derivats.
Centre o estudi on ha impartit docència: llicència per a estudis.
Miralles de Imperial, Joan
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada i Informàtica.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: didàctica de les ciències experimentals i matemàtiques.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Moreno i Cuartas, Blanca
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Oviedo, l'any 1995.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Facultat de Dret.
Monllau i Jaques, Teresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: control intern i comptes anuals.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Nebot i Monferrer, César
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Paradís Balaux, Jaume
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada i Informàtica.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: aproximacions diofantines, història sobre la gènesi de l'àlgebra simbòlica. Anàlisi de representació dels reals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Pinto Prades, José Luis
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, l'any 1981.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Múrcia, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: economia de la salut, economia dels serveis públics.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Facultat de Dret.
Puig Pla, Xavier
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: mercats financers. Fusions i adquisicions d'empreses.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Sarbosa i Bergé, Eduard
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: sistemes de control i gestió del medi ambient a l'empresa.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Facultat de Dret.
Udina i Abelló, Frederic
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Llicenciat en Ciències Exactes per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: matemàtica aplicada, informàtica aplicada a la docència de matemàtiques, estadística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Viader Canals, Pelegrí
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada i Informàtica.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: representacions de nombres reals, aproximacions diofantines.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Villanova i Fortuny, Ramon
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Estatal de Florida, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: mètodes de Monte Carlo, finite-size scaling aplicats a l'estudi de transicions de fase.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Professors associats
Amaro Martínez, Francisco
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1980.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Anglada Planagumà, Marta
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Aymerich Santamaria, Jordi
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1972.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Bach Montserrat, Florenci
Àrea de coneixement: Llenguatge i Sistemes Informàtics.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Baiget Besso, Josep M.
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1967.
Principals línies d'investigació: tècniques de comunicació. Llançament de nous productes.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Balasch Terés, Juan
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Enginyeria Tècnica i Industrial per l'Escola d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, l'any 1971.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Barnadas Molins, Francesc
Àrea de coneixement: Inversió i Finançament de l'Empresa.
Llicenciat en Ciències Empresarials, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: tributació de no-residents.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Berenguer Clarià, Joaquim
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada i Informàtica.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: didàctica i història de les matemàtiques.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Bertrán Vall, José
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: exportació i màrqueting intern, inversions estrangeres, grups d'exportació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Bover Fonts, Neus
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Busquets Garcia, Joan Ramon
Àrea de coneixement: Economia de l'Empresa.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: comptabilitat i control de gestió.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Camprubí i Nieto, Ricard
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1981.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Carrión Isbert, David
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Carulla Gratacòs, Francesc
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Checa i Jiménez, Agustín
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1976.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Comas Angelet, Jordi
Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1984.
Doctor Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1991.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Dalmau Matarrodona, Eulàlia
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: economia de la salut.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola d'Estudis Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Delajara Jaime, Marcelo
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Tucumán, l'any 1992.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola d'Estudis Empresarials.
Devillanova, Carlo
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia i Ciències Socials per la Universitat de Milà, l'any 1992.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Duràn-Sindreu Buxadé, Antoni
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Diplomat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: la responsabilitat tributària dels administradors de societats.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Freixanet Casas, Josep Ramon
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics.
Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: metodologies orientades a l'objecte, eines.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Gambús Sáiz, M. Luisa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Garolera Berrocal, Jordi
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciat en Administració d'Empreses per la Universitat de Miami, l'any 1989.
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per IESE (Universitat de Navarra), l'any 1996.
Principals línies d'investigació: estratègia corporativa. Desenvolupament d'actius estratègics. Gestió de les marques. El valor de les marques i la posició competitiva d'empreses.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Garriga Ubach, Francisco
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1976.
Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1983.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Geli Burgués, Josep
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: mecanismes de previsió social. Gestió dels despatxos dels professionals liberals.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Gili Palancios, Roberto
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Enginyer Industrial per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Gironella Masgrau, Emili
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Príncipals línies d'investigació: auditoria en general, però especialment els informes d'auditoria.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
González-Montes Àlvarez, Uriel
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat d'Oviedo, l'any 1994.
Príncipals línies d'investigació: anàlisi econòmica de les organitzacions, change management.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Graffelman, Jan
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Groningen, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: estadística i investigació operativa.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Grau Gassó, M. Rosa
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada i Informàtica.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: estadística aplicada.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Gresa Martí, Dolors
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Màster en Administració d'Empreses, per l'IESE, Universitat de Navarra.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Guinjoan i Ferré, Modest
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Gundín Castro, M. Inés
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: economia internacional, comerç.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Facultat de Dret. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Llop i Rigol, Josep
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: comercialització i investigació de mercats exteriors per a productes produïts a Catalunya.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
López i Saludas, José Manuel
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Pèrit Mercantil per l'Escola d'Alts Estudis Mercantils de Barcelona, l'any 1972.
Diplomat en Ciències Empresarials per l'Escola d'Estudis Empresarials de Sabadell, l'any 1977.
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d'Educació a Distància, l'any 1995.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Malavia Muñoz, Lluís
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: sector públic local i ajust pressupostari, creixement urbà i parafiscalitat urbanística, finançament supramunicipal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Mariño Castro, José Ramón
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Martín Cañete, Fernando
Àrea de coneixement: Organització Industrial.
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1985.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Martínez Deschamps, Gabriel
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Bilbao, l'any 1968.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Martret Redrado, Jorge
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Mata Monforte, Judit
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Mier i Albert, Joan
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: integració europea.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Montfort Aguilar, Enric
Àrea de coneixement: Economia, Dret Financer i Tributari.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: reforma IS.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Pedrol Ruiz, Jordi
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Placencia i Millán, Iolanda
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Llicenciada en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctora en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: conducció electrònica en l'òxid de capacitat MDS, simulació Monte Carlo.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Pueyo Sánchez, Javier
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: concentració i oligopolització de l'economia espanyola (segle XX).
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals. Facultat de Traducció i Interpretació.
Ramalhinho Dias Lourenço, Helena
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Doctora en Òperations Research per la Universitat Cornell, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: operations research, operations management, scheduling.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Ramírez Roma, Xavier
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: conjuntura econòmica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Rios Boutin, Joaquín
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics.
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: mètodes, qualitat, orientació a objectes i re-enginyeria de processos de negoci, autopistes de la informació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Roa Díaz-Regañon, Alfonso
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: finances internacionals i mercats financers.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Rodríguez Álvarez, Jesús Antonio
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Valladolid, l'any 1992.
Master en Economia i Direcció d'Empreses per IESE, Universitat de Navarra, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Rodríguez Carpio, Antonio
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: gestió del risc, tipus d'interès.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Rodríguez Farfán de los Godos, J. Julio
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1973.
Màster en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: temes de comerç exterior i màrqueting internacional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Roldán Burgos, Francesc
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: comptabilitat pública, finançament d'entitats territorials.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Rosanas i Martí, Josep M.
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1971.
Doctor en Filosofia per la Northwestern University, l'any 1977.
Doctor Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: control de direcció, presa de decisions. Organització i incentius.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Roura Sola, David
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: avaluació del cicle vida (economia del medi ambient).
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Rubio Sánchez, Tomás
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: política de recursos humans a l'empresa, auditoria i control intern a l'empresa.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Ruiz Fernández, Víctor
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: comptabilitat i auditoria d'empreses.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Salat Umbert, Jordi
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada i Informàtica.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Principals línies d'investigació: informàtica oceanogràfica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Salmerón Rodríguez, Antonio
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Sampere Monet, Ricard
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Sánchez Rodríguez, Víctor
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1989.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Sarasúa García, Carmen
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciada en Història Contemporània per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1982.
Doctora en Història per l'Institut Universitari Europeu.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Sergi, Ruth Ann
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciada en Economia i Negocis Internacionals pel Westminster College, (New Wilmington, Pennsilvània), l'any 1991.
Principals línies d'investigació: estratègies de màrqueting, investigació de mercats, comptabilitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Soler Bigas, Beatriz
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: evolució de la funció màrqueting a l'empresa. Estratègies de màrqueting en empreses de serveis. Macrotendències de màrqueting.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Tami Rodes, M. Clara Aurora
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciada en Anàlisi Econòmica per la Universitat Catòlica de Santa Maria de Buenos Aires, l'any 1986.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Torras Arruga, Lluís
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Pèrit mercantil per la Universitat de Barcelona, l'any 1968.
Principals línies d'investigació: la responsabilitat social de l'empresa, anàlisi d'interès.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Ciències Empresarials.
Torroella i Sans, Jordi
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Màster en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE, l'any 1994.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Professors visitants
Amiti, Mary
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Latrobe (Austràlia), l'any 1989.
Doctora en Economia per la London School of Economics, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Antos, András
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciat en Informàtica per la Universitat de Budapest, l'any 1995.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Aragonés Alabart, Enriqueta
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Ciències Empresarials i Ciències de la Decisió per la Northwestern University, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: economia política, teoria de la decisió.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Aubanell Jubany, Anna M.
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Facultat de Traducció i Interpretació.
Cassiman, Bruno
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Enginyer Comercial per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 1990.
Doctor en Ciències Empresarials i Ciències de la Decisió per la Northwestern University, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: Microeconomia, organització industrial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Castañeda Ortega, Ana
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1996.
Doctora en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Chemla, Gilles
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de París VII, l'any 1990.
Enginyer de Camins, Ponts i Canals per l'Escola Nacional de Ponts i Camins de París, l'any 1992.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Courty, Pascal
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Matemàtica Aplicada per la Universitat de París IX (París-Dauphine), l'any 1989.
Doctor en Economia per la Universitat de Chicago, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Cuadras Morató, Xavier
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Economia per la Universitat de York (Regne Unit), l'any 1995.
Principals línies d'investigació: teoria i història monetària.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Cubbedu Merchan, Luis
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill, l'any 1988.
Doctor en Econòmiques per la Universitat de Pennsilvània, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: macroeconomia política i fiscal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Dagan, Nir Raphael
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Tel-Aviv, l'any 1987.
Doctor en Economia per la Universitat Hebrea de Jerusalem, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Foucault, Thierry
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Diplomat en Matemàtiques per la Universitat de París IX (París-Dauphine), l'any 1987.
Llicenciat en Economia per la Universitat de París IX (París-Dauphine), l'any 1987.
Doctor en Economia per l'Escola dels Estudis Comercials (França), l'any 1994.
Principals línies d'investigació: microestructura dels mercats financers, problemes d'informació en finances, teoria de les subhastes, organització industrial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Garicano Gabilondo, Luis
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Valladolid, l'any 1990.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Valladolid, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: tecnologia de la informació, organització d'empreses, estructura salarial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Gil Sanguineti, Fernando
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Pontifícia Universitat Catòlica de Lima, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: reformes econòmiques, comerç exterior.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Greenacre, Michael
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciat en Matemàtiques i Estadística Matemàtica per la Universitat de Ciutat del Cap (Sud-àfrica), l'any 1970.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Sud-àfrica, l'any 1972.
Doctor en Estadística per l'Institut d'Estadística de la Universitat de París VI (Universitat Pierre i Marie Curie, l'any 1978).
Principals línies d'investigació: anàlisi de dades i de correspondències.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Guaitoli, Danilo
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia per la Universitat Bocconi de Milà, l'any 1987.
Doctor en Economia per la Universitat de Chicago, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: teoria macroeconòmica (creixement, economia internacional), teoria de jocs, informació i incertesa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Hurkens, Sjaak
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Doctor en Economia per la Universitat de Tilburg (Països Baixos), l'any 1995.
Principals línies d'investigació: teoria de jocs, microeconomia, organització industrial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Ibáñez Rodríguez, Alfredo
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Economia i Administració d'Empreses per la Universitat de Valladolid, l'any 1996.
Doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: financial economics, immunizing bond portfolios, duration, asset pricing models, hedging.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitaria d'Estudis Empresarials.
Ibern Regàs, Pere
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, l'any 1982.
Doctor en Ciències Empresarials per ESADE, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: economia de l'organització, economia de la salut, economia de la informació i estratègia empresarial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Ireland, John
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciat en Administració d'Empreses per la Universitat de Califòrnia Meridional, l'any 1977.
Doctor en Màrqueting per la Universitat de Navarra (IESE), l'any 1992.
Principals línies d'investigació: QFD, patrocini, distribució.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Kohatsu Higa, Arturo
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Pontifícia Catòlica del Perú, l'any 1986.
Doctor en Estadística per la Universitat Purdue, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: teoria de probabilitats, processos estocàstics, anàlisi estocàstica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Ladrón de Guevara, Antonio
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Enginyer Mecànic per la Universitat Simón Bolívar (Veneçuela), l'any 1984.
Doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: models de creixement econòmic, convergència entre països, mercat de treball, cicles
econòmics reals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Lugosi, Gábor
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Màster en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Tècnica de Budapest, l'any 1987.
Doctor en Enginyeria Elèctrica per l'Acadèmia de Ciències d'Hongria, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: Information theory, nonparametric statistics, computational learning theory.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Marín Vigueras, José M.
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Múrcia, l'any 1988.
Doctor en Economia per la Universitat de Pennsilvània, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: mercats financers, innovació financera.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Marrinan, Jane
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada per la Universitat DePaul (Illinois), l'any 1982.
Doctora en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: macroeconomia, macroeconomia d'economies obertes, finances internacionals i creixement.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Martínez Argüelles, M. Jesús
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Oviedo, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: economia de l'empresa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Mora Villarrubia, Ricardo
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: models de sèries temporals, anàlisi multivariant, economia del treball, fluctuacions
econòmiques.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Moreno Fuente, Manuel
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: estructura temporal dels tipus d'interès.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Motta, Massimo
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Bocconi de Milà, l'any 1987.
Doctor en Economia per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: comerç internacional, economia industrial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Nagel, Rosemarie
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Passau (Alemanya), l'any 1985.
Doctora en Economia per la Universitat de Bonn, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: economia experimental, teoria de jocs, organització industrial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Nicholson Giovanelli, Pablo Edgardo
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1989.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: inversió.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Padrón Fumero, Noemí
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Economia per la Universitat de La Laguna, l'any 1988.
Doctora en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: organització industrial, economia ambiental.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Doctorat en Economia, Finances i Empresa.
Quadrini, Vicenzo
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Economia i Comerç per la Universitat d'Ancona (Itàlia), l'any 1990.
Principals línies d'investigació: macroeconomia.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Doctorat en Economia, Finances i Empresa.
Ritschl, Albrecht
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Munic, l'any 1983.
Doctor en Economia per la Universitat de Munic, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: història macroeconòmica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Rivera-Batiz, Luis A.
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Puerto Rico, l'any 1970.
Doctor en Economia per la Universitat de Chicago, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: comerç internacional. Finances internacionals. Economia llatinoamericana.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Rodes Mayor, Eduardo César
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Economia per la Universitat Catòlica de Buenos Aires, l'any 1987.
Doctor en Econòmiques per la Universitat de Chicago, l'any 1995.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Rodríguez Palenzuela, Diego
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1988.
Doctor en Filosofia Econòmica per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: organització industrial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Rodríguez Mora, José Vicente
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Econòmiques per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: atur i especialització, economia de la informació, macroeconomia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Sáez Martí, María
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciada en Econòmiques per la Universitat de València, l'any 1988.
Doctora en Economia per l'University College of London, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: teoria de jocs, organització industrial, microeconomia, geografia econòmica, economia experimental.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Sala Martín, Xavier
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Filosofia per la Universitat de Harvard, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: creixement econòmic, teories de la població, economia regional, convergència a la Unió.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Shioji, Etsuro
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Tòquio, l'any 1987.
Doctor en Economia per la Universitat de Yale, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: macroeconomia, creixement econòmic, economia regional, política monetària i anàlisi de sèries temporals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Slof, Eric John
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Enginyer industrial per la Universitat d'Eindhoven, l'any 1987.
Doctor en Direcció d'Empreses per la Universitat de Navarra (IESE), l'any 1994.
Principals línies d'investigació: sistemes i control de gestió. Temes de descentralització.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Stephen, Frank H.
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Strathclyde (Glasgow), l'any 1969.
Doctor en Econòmiques per la Universitat de Strathclyde (Regne Unit), l'any 1980.
Principals línies d'investigació: economia i gestió d'empreses. Anàlisi econòmica dels contractes i de la regulació empresarial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Talluri, Kalyan Teja
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Doctor en Recerca d'Operacions per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, l'any 1991.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Treffeisen, Philip Alan
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Estatal de Carolina del Nord, l'any 1977.
Doctor en Economia Agrícola i de Recursos per la Universitat de Califòrnia, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: economia urbana. Microeconomia aplicada. Desenvolupament econòmic i recursos naturals.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Facultat de Dret.
Professors convidats
Debreu, Gerard
Estapé, Fabià
Solchaga Catalán, Carlos
Professors associats tipus 1
Bilialova, Guzel
Bussoli, Patrizia
Calvo Armengol, Antoni
Cárceles Poveda, Eva M.
Chiomio, Gabriella
Ciccarelli, Matteo
Ebell, Mónica
Egorov, Iouri
Fabbri, Daniela
Farran Porté, M. Eugènia
Favaro, Donata
Fosfuri, Andrea
Gómez Trinidad, Silvia
Graca Pire Faia e Pina, Joaquim Amaro
Grosskopf, Brit
Iakadina, Irina
Jansen, Marion
Johansen, Jesper
Khoroujaia, Natalia
Malaguzzi Valeri, Laura
Maliar, Lylia
Maliar, Sergiu
Nicolini, Esteban Alberto
Orfila Sintes, Francina
Pavoni, Nicola
Ramezzana, Paolo
Regalia, Ferdinando
Rojas Garzón, Mónica
Sabol, Stanislav
Ajudants de facultat
Jofre Bonet, Mireia
Oliva Armengol, M. Àngels
Ribas Tur, Joan
Rosselló Villalonga, Joan Carles
Terradas Roma, Frederic
Ajudants d'escola universitària
Beunza Ibáñez, Daniel
Borrero Ramos, Montserrat
Calvo Mesa, Sonsoles
Casanova Domènech, Elisa
Celma Benaiges, María Dolores
Coll Frigole, Gemma
Colomé Perales, Rosa
Corominas i Bosch, Margarida
Domingo Pérez, Susana
Fernández Bagües, Manuel
Fernández Martínez, Rosa M.
García Martín, José Antonio
Garcia Palou, Eduard
Merino Castelló, Anna
Moya Gutiérrez, Soledad
Muñoz Abeledo, María Luisa
Muñoz Bullón, Fernando
Noguer Maso, Marta
Plana Erta, Dolors
Rodríguez Rodríguez, Carme
Siscart Busquets, Marc
Soldevila García, Pilar
Varela Merino, Begoña
Becaris
Abraham, Arpad Jenó
Catarineu Rabell, Eva
Galícia Zamorano, Francisco de Borja
Giné Torrents, Mireia
Inglés Vendrell, Aurora
Méndez Vives, David
Moret Goñi, Sílvia
Ramón Muñoz, Josep M.
Reynal Querol, Marta
Professors investigadors
Berti Ceroni, Carlotta
Cefis, Elena
Markusen, James
Barradas de Lacerda Ramada, Paula Cristina
Vriend, Nick
 
 
DEPARTAMENT DE DRET
 
ÀREA DE DRET ADMINISTRATIU
Catedràtics d'universitat
Argullol i Murgadas, Enric
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: organització administrativa. Comunitats autònomes. Urbanisme. Dret d'aigües.
Centre o estudi on ha impartit docència: exempció docent.
Titulars d'universitat
Cuchillo i Foix, Montserrat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984
Principals línies d'investigació: règim local. Organització administrativa. Drets econòmics i socials. Medi ambient.
Consumidors. Procediment administratiu. Control jurisdiccional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Pareja i Lozano, Carles
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: ordenació del territori, urbanisme i medi ambient. Règim local, administració bancària, comerç.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'escola universitària
Bernadí Gil, Francesc Xavier
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret públic de Catalunya, funció pública.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Segura López, Gemma
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Art, per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: patrimoni històric. Dret local.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Professors associats
Andreu i Fornós, Esther
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: regions italianes i CEE. Dret parlamentari. Entitats subestatals i activitat exterior.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Bayona i Rocamora, Antoni
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret autonòmic. Organització territorial i règim local.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Corretja Torrens, Mercè
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: drets lingüístics i urbanisme.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
García-Bragado Acin, Ramon-Lorenzo
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
González Ruiz, Francisco José
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: funció pública.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Revilla i Ariet, Roser
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Saura Lluvià, Lluís
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Táboas Bentanachs, Manuel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Professors convidats
Mir i Bagó, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: règim local. Telecomunicacions. Relacions entre administracions.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants de facultat
Mateo Tejedor, Glòria Montserrat
Ajudants d'escola universitària
Bonet Rull, Laia
Fernández López, M. Antonieta
Fernández Lozano, Elvira
Tintó Gimbernat, Montserrat
Becaris
Batet Lamaña, Meritxell
Giménez Corrons, Eva
Jordana Torras, Oriol
Quílez Cunillera, Carles
 
ÀREA DE DRET CIVIL
Catedràtics d'universitat
Egea i Fernández, Joan
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: dret de la persona i dret civil català.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Salvador i Coderch, Pau
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: dret civil. Obligacions i contractes. Dret de l'obligació. Tècnica legislativa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'universitat
Durany i Pich, Salvador
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de contractes i dret de la responsabilitat civil.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ferrer i Riba, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: dret civil català i entitats no lucratives.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Sandiumenge i Farré, Josep
Llicenciat amb grau en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Magister Legum per la Universitat Christian Albrecht de Kiel (Alemanya), l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret patrimonial. Dret immobiliari i urbanístic. Tècnica legislativa. Dret a l'honor i a la intimitat privada.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'escola universitària
Garriga i Gorina, Margarida
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret de família.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Lloveras i Ferrer, Marc-Roger
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: part general. Dret d'obligacions i contractes.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Professors associats
Carrera i Domènech, Jordi
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: persona jurídica. Drets de la personalitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
García García, José Manuel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Madrid, l'any 1964.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret immobiliari i negoci jurídic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
López Burniol, Joan Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 1967.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Moralo Gallego, Sebastián
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Puigbò i Oromí, Jordi
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: dret civil i dret laboral.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Professors convidats
Mezquita del Cacho, José Luis
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1950.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: dret documental.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants d'escola universitària
Ruisánchez i Capelastegui, Covadonga
Seuba i Torreblanca, Joan Carles
Gómez i Ligüerre, Carlos Ignacio
Becaris
Lamarca i Marquès, Albert
 
ÀREA DE DRET CONSTITUCIONAL
Catedràtics d'universitat
Carrillo López, Marc
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret constitucional (sistema de drets i llibertats i garanties jurisdiccionals). Organització territorial de l'Estat.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Viver Pi-Sunyer, Carles
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: dret públic de les comunitats autònomes. Tècnica legislativa.
Centre o estudi on ha impartit docència: serveis especials.
Titulars d'escola universitària
Ferreres Comella, Víctor
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret constitucional (justícia constitucional).
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Nebrera González, Montserrat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Llicenciada en Filosofia Pura per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: la reforma de la Constitució espanyola.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Toscano Ortega, Joan Antoni
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: fonts del dret. Drets fonamentals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Professors associats
Alfonso Pinazo, Carles de
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: dret constitucional. Dret públic econòmic.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals. Estudis de Periodisme.
García Morago, Héctor
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: règim jurídic de l'administració pública.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Jané i Guasch, Jordi
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: dret constitucional, especialment en temes relacionats amb l'estructura territorial de l'Estat i el dret parlamentari.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Marín Díaz-Guerra, Ferran
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: control de constitucionalitat de la II República.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Estudis de Gestió i Administració Pública.
Muro i Bas, Josep Xavier
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret local. Organització administrativa. Dret autonòmic i dret parlamentari.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Pitarch i Segura, Ismael Elíes
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: dret parlamentari. Protecció dels drets; dret de participació; dret de les minories. Dret constitucional, econòmic i pressupostari.
Activitat professional: oficial major del Parlament de Catalunya.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Torres Cobas, Ferran
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: funció pública. Control de les administracions públiques. Serveis públics.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Estudis de Comunicació Audiovisual. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Professors convidats
Roca i Junyent, Miquel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1961.
Principals línies d'investigació: dret constitucional. Estatut de Catalunya. Urbanisme.
Activitat professional: regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants d'escola universitària
Lucas Bizarro, Rosa Maria
Mieres Mieres, Luis Javier
Becaris
Pou Giménez, Francesca Maria
López Bofill, Héctor
 
ÀREA DE DRET ECLESIÀSTIC
Titulars d'universitat
Félix Ballesta, M. Ángeles
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: dret matrimonial. Relacions Estat-esglésies en el dret espanyol i comparat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants de facultat
Capseta Castellà, Joan
 
ÀREA DE FILOSOFIA DEL DRET, MORAL I POLÍTICA
Catedràtics d'universitat
Calsamiglia Blancafort, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: sistema jurídic i canvi social. Problemes d'ètica normativa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'universitat
Malem Seña, Jorge Francisco
Llicenciat en Dret per la Universitat de Córdoba (Argentina), l'any 1974.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: teoria de la democràcia i de la legitimitat. Problemes de justícia. Llibertat d'expressió i democràcia. Privacitat i democràcia. Dret i moral: la imposició de la moral.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Navarro López, Pablo Eugenio
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina), l'any 1985.
Doctor en Dret per la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina), l'any 1989.
Principals línies d'investigació: sistemes normatius i problemes de decisió judicial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Vilajosana Rubio, Josep Maria
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: teoria del dret i filosofia política.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Titulars d'escola universitària
Pérez Triviño, José Luis
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: teoria general del dret i filosofia política.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Professors associats
Font Barrot, Alfred
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: teoria de la negociació. Seguretat jurídica. Igualtat i no-discriminació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Sagarra Trias, Oriol
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: deontologia de la funció pública.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Professors visitants
Caracciolo, Ricardo
Llicenciat en Dret per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1970.
Doctor en Dret per la Universitat de Córdoba (Argentina), l'any 1977.
Principals línies d'investigació: dret i decisions col·lectives. El concepte d'autoritat normativa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Gargarella, Roberto
Llicenciat en Dret per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1985.
Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1991, i per la Universitat de Chicago, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: teoria de la justícia. Ètica pràctica. Reforma institucional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Mendonca Bonnet, Daniel
Llicenciat en Dret i en Ciències de l'Educació per la Universitat Catòlica Nuestra Señora de la Asunción, els anys 1985 i 1988, respectivament.
Doctor en Ciències Jurídiques per la Universitat Nacional d'Asunción, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: teoria de les normes i lògica de les normes.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants de facultat
Calvo Soler, Raúl
Ferrer Beltrán, Jordi
Iglesias Vila, M. Lluïsa
Pascual Turmo, Maria Teresa
Ajudants d'escola universitària
Torbisco Casals, Neus
Becaris
Pérez de la Fuente, Óscar
 
ÀREA DE DRET FINANCER I TRIBUTARI
Catedràtics d'universitat
Sopena i Gil, Jordi
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1952.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Principals línies d'investigació: convenis per evitar la doble imposició internacional. Empreses públiques municipals: el seu finançament. La fiscalitat per finançar el reciclatge de productes contaminants. La tributació de l'IRPF i de patrimoni.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'universitat
Peñuelas i Reixach, Lluís
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: fiscalitat de la cultura: mecenatge. Valoració dels béns a efectes fiscals. Metodologia docent del dret financer i del dret comparat. Relacions fiscals intergovernamentals.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Andrés Aucejo, Eva
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1990.
Doctora en Dret per la Universitat de València, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret tributari: part especial (especialitzada en l'impost sobre societats); part general (en especial procediments tributaris); dret internacional tributari: finançament de les comunitats autònomes, amb referència concreta al model de la comunitat autònoma catalana.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'escola universitària
Ferrer Dupuy, Plàcida
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: el cànon de sanejament i de tributació sobre l'aigua.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Pla Planas, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: el criteri de meritació de l'impost sobre societats.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Professors associats
Cano García, Joan
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: valor probatori de les declaracions tributàries.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Padrol Munté, Heribert
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Pijoan i Font, Iu
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret administratiu i tributari.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Salillas i Carné, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: impostos i dret tributari.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Ciències Empresarials.
Ajudants d'escola universitària
Casanellas Chuecos, Montserrat
Duplà i Marín, M. José
Guitart i Guixer, Ramona
 
ÀREA D'HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS
Catedràtics d'universitat
Montagut Estragués, Tomàs de
Llicenciat en Dret i en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, els anys 1975 i 1977, respectivament.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: història de les institucions financeres de Catalunya i història de la recepció del dret comú a Catalunya.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Professors associats
Bajet Royo, Montserrat
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctora en Dret per la Universitat de Lleida, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: història del dret públic català.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ferro Pomà, Víctor
Llicenciat en Dret per la Universitat de Montevideo, l'any 1964.
Principals línies d'investigació: història del dret públic català.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Günzberg Moll, Jordi
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: història del notariat català.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Milla Estévez, F. Xavier
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Serra Lázaro, David
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Serrano Daura, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: història del dret privat municipal a Catalunya.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants d'escola universitària
Sánchez de Movellán Torent, Isabel
Becaris
Capdeferro Pla, Josep
Estrada Rius, Albert
 
ÀREA DE DRET INTERNACIONAL PRIVAT
Catedràtics d'universitat
Bouza i Vidal, Núria
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1967.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: dret internacional privat i dret del comerç internacional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'universitat
Quiñones Escámez, Anna
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret del comerç internacional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'escola universitària
Font i Segura, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: la violació del secret empresarial en dret internacional privat: la seva especificitat en l'àmbit de la competència deslleial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Professors associats
Ferrando Elorza, María Amparo
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: la legislació del comerç exterior, especialment del comerç de la República Popular Xinesa i del sud-est asiàtic. Tesi doctoral sobre les lleis xineses del comerç exterior.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants d'escola universitària
Navarro González, Carlos
Nieto Delgado, Carles
Vinaixa Miquel, Mònica
 
ÀREA DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
Catedràtics d'universitat
Casanovas i La Rosa, Oriol
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1960.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'universitat
Albiol i Biosca, Glòria de
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: dret del mar, drets humans i cooperació transfronterera.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Facultat de Traducció i Interpretació.
García Segura, Caterina
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctora en Ciència Política i de l'Administració per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals. Actors internacionals. Activitat exterior de les entitats polítiques subestatals. Processos d'integració regional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Ripol Carulla, Santiago
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'escola universitària
Cienfuegos Mateo, Manuel
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Extremadura, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret comunitari.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Rodrigo Hernández, Ángel José
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 1986.
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa, l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i dret del medi ambient.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Vives Chillida, Julio Andrés
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i dret internacional econòmic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret. Facultat de Traducció i Interpretació.
Professors associats
Armengol Ferrer, Ferran
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: cooperació internacional i serveis públics.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Belard-Kopke Marques Pinto, M. do Carmo
Llicenciada en Dret per la Universitat de Lisboa, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: dret comunitari.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Clotet Miró, M. Àngels
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals dels poders locals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Morgades Gil, Sílvia
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i dret comunitari.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Pérez-Sala Rodés, Lluís
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: dret comunitari.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants d'escola universitària
Gómez Sanz, Xavier
Ibáñez Muñoz, Josep
 
ÀREA DE DRET MERCANTIL
Catedràtics d'universitat
Massaguer Fuentes, José
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1983.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret de la competència. Dret de la propietat industrial i intel·lectual. Dret de societats. Dret concursal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Vicent Chulià, Francisco
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1966.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1969.
Principals línies d'investigació: dret de societats. Dret comptable. Dret de contractes. Dret de la competència. Dret de la propietat industrial i intel·lectual. Dret del mercat financer.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Professors titulars d'universitat
Cerdà Albero, Fernando
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1987.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret de societats. Dret de la insolvència. Dret bancari. Dret de la propietat industrial i intel·lectual. Dret marítim.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Monteagudo Monedero, Montiano
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1989.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de la competència. Dret de la propietat industrial i intel·lectual. Dret de societats.
Contractació mercantil.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Palau Ramírez, Felip
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1990.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: dret de la competència. Dret de societats.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Pallarés Ayala, Javier
Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada, l'any 1987.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret bancari.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Salelles Climent, José Ramón
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1990.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de societats. Dret de la competència. Dret de la propietat industrial i intel·lectual.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Soler Masota, Paz
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1989.
Doctora en Dret per la Universitat de València, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de la propietat industrial i intel·lectual. Dret de la competència. Dret de societats.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'escola universitària
González López, Inmaculada
Llicenciada en Dret per la Universitat de Córdova, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret de la competència. Dret de la propietat industrial i intel·lectual.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Sala i Andrés, Anna M.
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: les ofertes públiques d'adquisició i del mercat de control societari. Mercat de valors. Societats anònimes.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Ajudant d'escola universitària
Salinas Adelantado, Carlos
Professors associats
Fernández del Pozo, Luis
Llicenciat en Dret per la Universitat Pontifícia Comillas, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret mercantil. Dret de societats. Dret hipotecari. Història del dret. Deontologia jurídica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Sánchez Rus, Heliodoro
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret mercantil. Dret de societats.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Sánchez Solé, Sergi
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret mercantil. Dret de societats. Teoria general del dret.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Valle Zayas, Xavier
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Becaris
Tovillas Ramírez, Pilar
Zambrini González, Marco
 
ÀREA DE DRET PENAL
Catedràtics d'universitat
Castiñeira Palou, M. Teresa
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: exercici de drets fonamentals i dret penal. Dret penal econòmic. Tècnica legislativa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Silva Sánchez, Jesús M.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte. Tècniques del dret penal econòmic. Política criminal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'universitat
Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Pablo
Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret penal econòmic. L'encobriment.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'Escola Universitària
Felip i Saborit, David
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte. Tècniques del dret penal econòmic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Professors associats
Barrientos Pacho, Jesús M.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: aplicació retroactiva del Codi Penal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Entrena Fabré, Rafael
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: delictes relatius a l'ordenació del territori. Delictes del funcionari públic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Magaldi Paternostro, María José
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: l'execució penal.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Martínez Lledó, Rosanna
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: dret penal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Melero Merino, Francesc Xavier
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte. Tècniques del dret penal econòmic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Mir i Puig, Carles
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: tècniques del dret penal econòmic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Ajudants d'escola universitària
Benlloch Petit, Guillem
Robles Planas, Ricard
Becaris
Pastor Muñoz, Núria
Ragués Vallès, Ramon
 
ÀREA DE DRET PROCESSAL
Catedràtics d'universitat
Ramos Méndez, Francisco
Llicenciat en Dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 1969.
Doctor en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 1972.
Principals línies d'investigació: dret processal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Titulars d'universitat
Solé Riera, Jaume
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: dret processal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Professors associats
Riba Vidal, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: dret processal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Vives Suñé, Miguel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: dret processal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants de facultat
Málaga Diéguez, Francisco
Mora Capitán, Belén
Ajudants d'escola universitària
Briones Jurado, Carme
Gasch Cabot, Sílvia
Herrera Petrus, Christian de
Moraga Llop, M. José
Becaris
Furquet Monasterio, Noelia
 
ÀREA DE DRET ROMÀ
Catedràtics d'universitat
Miquel González, Juan
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1955.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1959; per la Universitat de Bolonya, l'any 1963, i per la Universitat de Munic, l'any 1963.
Principals línies d'investigació: dret hipotecari romà, responsabilitat contractual, transmissió de la propietat, edició crítica de fonts romanes, lògica i dret.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Professors associats
Esteve Izquierdo, Sílvia
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: dret immobiliari registral.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants d'escola universitària
Pérez Simeón, Mauricio
Sánchez-Moreno Ellart, Carlos
 
ÀREA DE DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
Catedràtics d'universitat
López López, Julia
Llicenciada per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1977.
Doctora en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: protecció social i dret comunitari. Estructura salarial i negociació col·lectiva. La forma com a garantia en el dret del treball.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Rey Guanter, Salvador del
Llicenciat en Dret per la Universitat de Sevilla, l'any 1978.
Doctor en Dret per la Universitat de Sevilla, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: negociació col·lectiva i organització del treball. Vicissituds de l'empresa i relacions laborals: successió, absorció i fusió d'empreses. Empreses de treball temporal. Acomiadaments per causes empresarials.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Titulars d'universitat
Garrido Pérez, Eva
Llicenciada en Dret per la Universitat de Cadis, l'any 1985.
Doctora en Dret per la Universitat de Cadis, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: protecció social, en els àmbits comunitari i nacional, i dins d'aquest últim, temes relacionats amb la seguretat i la salut laborals. Els problemes d'aplicació de la reforma de la legislació laboral sobre qüestions salarials.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Titulars d'escola universitària
Bejarano Hernández, Andreu
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: les relacions entre llei, autonomia col·lectiva i autonomia individual. Modificació substancial de les condicions de treball. Les noves modalitats de contractació laboral.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Fargas Fernández, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: clàusules transitòries en matèria de seguretat social.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Professors associats
Agustí Julià, Jordi
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: dret processal laboral, seguretat social, seguretat i salut laboral.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Alfonso Botello, Eulàlia
Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: dret laboral i procediments d'infraccions laborals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Arguiñáriz Parada, Javier
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: modificacions substancials de les condicions de treball, mobilitat geogràfica i mobilitat funcional.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Bartomeus Plana, Daniel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: coordinació general i responsabilitat individual de l'àmbit relatiu a les prestacions socials. La tercera edat i les persones que hi treballen professionalment.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat de Dret. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Bataller Cifuentes, María Luz
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: dret del treball i de la seguretat social.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Calvo Calmache, Abilio
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: cooperatives.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Castell Valldosera, Lídia
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Graduada Social per l'Escola Social de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: incompatibilitat dels pensionistes amb el treball.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Falguera Baró, Miquel Àngel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: anàlisi de l'actual marc jurídic en què es desenvolupa la negociació col·lectiva en matèria d'ocupació i la incidència en aquest de la reforma de 1994 i el dret mínim necessari.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
García Arán, Guillermo
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: problemes derivats de la concurrència de convenis en els processos de fusió de societats mercantils. Problemes existents en les cotitzacions a la Seguretat Social respecte dels grups de cotització diària.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals. Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Garzón González, María Paz
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: dret laboral i procediments d'infraccions laborals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
González Calvet, Jaume
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret laboral sancionador i principi de legalitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Plandiura Vilacis, Ramon
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: legislació educativa, treball a les administracions públiques i exercici de les professions col·legiades.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Salinas Molina, Fernando
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Principals línies d'investigació: matèria processal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals (fins al novembre de 1996).
Senra Biedma, Rafael
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: peculiaritats del procés sumari de tutela dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de la Constitució en l'ordre jurisdiccional social.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Solé Puig, Ascensió
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1968.
Principals línies d'investigació: dret del treball i de la seguretat social.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Vivas Larruy, M. Ángeles
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació:
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Ajudants de facultat
Valle Muñoz, Francisco Andrés
Ajudants d'escola universitària
Areal Calama, Ignasi
Chacártegui Jávega, Consuelo
Pumar Beltrán, Núria
Revilla Esteve, Eugènia
Becaris
Martínez Fons, Daniel
Luque Parra, Manuel
Serrano Olivares, Raquel
Professors associats de l'assignatura Pràcticum del Departament de Dret
Garrofé Puig, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: dret internacional dels negocis, temes de fusions i d'adquisicions, joint-venture, contractes i dret societari.
Altres situacions professionals o acadèmiques: advocat en actiu.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Molins Amat, Pablo
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: dret penal.
Altres situacions professionals o acadèmiques: advocat en actiu.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Navarro Massip, Jorge
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret penal.
Altres situacions professionals o acadèmiques: advocat en actiu.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Onecha Pérez, Eduardo Luis
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: investigador jurídic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Picañol Roig, Enric
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.
Altres situacions professionals o acadèmiques: advocat en actiu.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
Santiago Lorente, Óscar de
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret mercantil internacional.
Altres situacions professionals o acadèmiques: advocat associat del Bufet Mullerat i Roca.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Dret.
 
 
DEPARTAMENT D'HUMANITATS
Catedràtics d'universitat
Argullol Murgadas, Rafael
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: estètica i filosofia de la cultura. La tragèdia grega i mites culturals.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari de Cultura.
Aubet Semmler, Maria Eugènia
Àrea de coneixement: Prehistòria.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Història Antiga: Prehistòria) per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctora en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: arqueologia fenícia. Protohistòria mediterrània.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Delgado Ribas, Josep M.
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: història moderna i contemporània de Catalunya. Història de l'imperi colonial espanyol. Història de les Filipines.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Fernández Buey, Francisco
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret, Moral i Política.
Llicenciat en Filosofia i en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: història de les idees als segles XIX i XX. Filosofia moral i política al segle XVI. Filosofia de les ciències socials.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari de Cultura.
Fontana Lázaro, Josep
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Història) per la Universitat de Barcelona, l'any 1956.
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: història econòmica. Història espanyola del segle XIX. Història de la hisenda.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Fradera Barceló, Josep M.
Àrea de coneixement: Història Moderna.
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: història econòmica, política i cultural catalana i espanyola del segle XIX. Colonialisme espanyol a Amèrica i a les Filipines als segles XVIII i XIX.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Marí Muñoz, Antoni
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctor en Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: teoria de l'art.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari de Cultura.
Termes Ardèvol, Josep
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1963.
Doctor en Lletres, Història Contemporània, per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1971.
Principals línies d'investigació: història del catalanisme als segles XIX i XX. Història de l'obrerisme al segle XIX.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Torras Elias, Jaume
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Història) per la Universitat de Barcelona, l'any 1966.
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1971.
Principals línies d'investigació: la indústria abans de la fàbrica i pautes de consum de béns manufacturats (segles XVII-XIX).
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Trías Sagnier, Eugenio
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1964.
Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: història de les idees.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari de Cultura.
Titulars d'universitat
Berga i Bagué, Miquel
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: escriptors anglesos i la Guerra Civil espanyola. Didàctica de la llengua anglesa amb textos literaris.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Bornay Campoamor, Erika
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: àmbit del discurs crític i artístic sobre la iconografia de la imatge femenina en les arts plàstiques.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Casals Pons, Jaume
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: història de la filosofia antiga i moderna.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Cirlot Valenzuela, Victòria
Àrea de coneixement: Filologia Romànica.
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: literatura medieval, teoria de la literatura i literatura comparada.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Cots Vicente, Montserrat
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filologia Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1968.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctora en Filosofia i Lletres (secció Filologia Romànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: relacions literàries hispano-franceses en els segles XVII i XVIII. Història de la traducció literària, amb especial atenció a l'aplicació de les normes teòriques imperants en les distintes èpoques. Evolució del concepte d'imitació en la història literària. La polaritat pintura-literatura. Els textos de defensa de la llengua francesa en el segle XVIII.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Folch i Fornesa, Dolors
Àrea de coneixement: Història Antiga.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Història) per la Universitat de Barcelona, l'any 1965.
Doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: la Xina dels Ming i les relacions amb el món europeu del segle XVI.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Garolera Carbonell, Narcís
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1973; amb grau, l'any 1979.
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: crítica textual. Literatura contemporània.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Malet Tomás, Antoni
Àrea de coneixement: Història de la Ciència.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Doctor en Història de la Ciència per la Universitat de Princeton, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: la revolució científica. Història de la ciència a Espanya en el segle XX.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Martín Corrales, Eloy
Àrea de coneixement: Història Moderna.
Llicenciat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Història Moderna per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: relacions hispano-musulmanes als segles XVI-XX. Comerç marítim als segles XVI-XVIII.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Micó Juan, José María
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia Hispànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Filosofia i Lletres (Filologia Hispànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: edició crítica de textos. Literatura dels segles XVI i XVII. Problemes formals de la poesia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Monegal Brancós, Antonio
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Llengües i Literatures Romàniques per la Universitat de Harvard, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: cinema. Literatura contemporània espanyola. Teoria de la literatura. Relacions entre literatura i arts visuals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Morrás Ruiz-Falcó, María
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.
Doctora en Literatura Hispànica per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 1990.
Doctora en Literatura Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: prosa del segle XV. Traduccions clàssiques a l'edat mitjana. Contactes entre literatura catalana i castellana a l'edat mitjana. Èpica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Ocampo Siquier, Estela
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1977.
Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: teoria de l'art. Teoria de l'art antic, no occidental i primitiu.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Oller i Rovira, Dolors
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: poètica literària. Estratègies textuals. Retòrica i pragmàtica del discurs. Poètica noucentista.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Picazo Gurina, Marina
Àrea de coneixement: Història Antiga.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Història) per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Doctora en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: l'edat del bronze a Grècia. Les dones al món antic. Historiografia de l'antiguitat. Arqueologia del paisatge.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Riudor Gorgas, Lluís
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: discursos geogràfics i colonialisme espanyol al nord d'Àfrica. Història del pensament geogràfic a l'Espanya del segle XX.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Salrach Marés, Josep M.
Àrea de coneixement: Història Medieval.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: història política, religiosa, social i cultural de la Catalunya carolíngia (segles IX i X).
Història del procés de feudalització i de la societat feudal, particularment a Catalunya (segles XI i XII). Història rural medieval, particularment de Catalunya.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Serra Puig, Eva
Àrea de coneixement: Història Moderna.
Llicenciada per la Universitat de Barcelona, l'any 1967.
Doctora en Geografia i Història (Història), amb premi extraordinari, per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: corts catalanes en l'Antic Règim: 1599-1632. Història agrària de la Catalunya moderna (segles XVI i XVII). Evolució de les formes d'explotació del treball pagès a Catalunya (segles XV a XVII) en relació amb el medi geogràfic, la comunitat pagesa i la conflictivitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Seva Llinares, Antoni
Àrea de coneixement: Filologia Llatina.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filosofia Clàssica) per la Universitat de Barcelona, l'any 1966.
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: lexicografia, crítica textual, crítica literària i edició de textos.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Vallcorba Plana, Jaume
Àrea de coneixement: Filologia Romànica.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia Romànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1974.
Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1983. Principals línies d'investigació: avantguarda històrica. El mediterraneisme. Literatura medieval.
Centre o estudi on ha impartit docència: Institut Universitari de Cultura.
Vega Esquerra, Amador
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Filosofia per la Universitat de Friburg de Brisgòvia (Alemanya), l'any 1992.
Principals línies d'investigació: filosofia i història de les religions (misticisme, estètica del sagrat).
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Titulars d'escola universitària
Beltrán Antolín, Joaquín
Àrea de coneixement: Antropologia Social.
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1984.
Doctor en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: Emigració. Família i parentiu. Història de la Xina.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Besa Camprubí, Carles
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Filologia Romànica (Francès) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: les formes breus de la prosa en la narrativa francesa. Literatura epistolar. Didàctica de la lectura i de la comprensió escrita en el francès com a llengua estrangera.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Caner Liese, Robert
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Llicenciat en Teoria Literària i Literatura Comparada per la Universitat de Groningen (Països Baixos), l'any 1988.
Doctor en Filologia Anglo-germànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: romanticisme alemany. Relació entre pensament i literatura.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Castellà i Lidon, Josep M.
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: lingüística del text, anàlisi del discurs i didàctica de la llengua.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Galí Oromí, Neus
Àrea de coneixement: Filologia Llatina.
Llicenciada en Filologia Llatina per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: oralitat i escriptura. Poètica i retòrica grega i llatina.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Ibáñez Fanés, Jordi
Àrea de coneixement: Filologia Germànica.
Llicenciat en Filologia Germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: estètica i teoria de l'art.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Pfeiffer, Michael
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Germanística i Art per l'Escola Tècnica Superior Renano-westfaliana d'Aquisgrà, l'any 1983.
Doctor en Filosofia i Lletres per l'Escola Tècnica Superior Renano-westfaliana d'Aquisgrà, l'any 1993. Principals línies d'investigació: teoria i història de l'escriptura. Filosofia del llenguatge, hermenèutica del romanticisme alemany. Literatura alemanya. Poesia i poètica de la literatura alemanya del segle XVIII al XX.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Pich i Mitjana, Josep
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: història político-social de Catalunya. Els orígens del catalanisme polític al segle XIX.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals. Facultat d'Humanitats. Estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració.
Rufat Perelló, Hélène
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: mites mediterranis-Albert Camus-simbologia. Didàctica de la lectura i la comprensió escrita en el francès com a llengua estrangera.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Saumell Soler, Antoni
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: història econòmico-social de Catalunya. Història agrària del segle XX.
Centres o estudis on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals. Facultat d'Humanitats.
Trenchs Parera, Mireia
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat de Colúmbia (Nova York), l'any 1993.
Principals línies d'investigació: adquisició de llengües estrangeres. Didàctica de llengües estrangeres. Pragmàtica i anàlisi del discurs aplicat a la didàctica de llengües estrangeres.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Vinardell Puig, Teresa
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Filologia Anglo-germànica (secció Alemany) per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctora en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: romanticisme alemany, literatura autobiogràfica, lírica contemporània en llengua alemanya.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Professors associats
Acarín Tusell, Nolasc
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 1965.
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: neurociències, trastorns de la consciència, demència, patologia neurològica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Alcolea Blanch, Santiago
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Geografia i Història (Història de l'Art) per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: pintura gòtica. Pintura espanyola medieval. Pintura espanyola de la segona meitat del segle XVIII i del segle XIX.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Aparicio Maydeu, Javier
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: teatre del Segle d'Or. Barroc espanyol, novel·la contemporània.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Bordes Solanas, Montserrat
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: filosofia contemporània anglo-germànica (filosofia del llenguatge, filosofia de la ment i estètica analítica).
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Bosch Pascual, Alfred
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: política i identitat a l'Àfrica negra.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Chordà Riollo, Frederic
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: noves tecnologies, metodologia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Cole, William David
Àrea de coneixement: Filologia Romànica.
Llicenciat en Literatura Comparada per la Universitat de Colúmbia, l'any 1984.
Doctor en Llengües i Literatura Romàniques per la Universitat de Harvard, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: literatura medieval. Relacions entre literatura i arts visuals. La història del gravat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Pagarolas Sabaté, Laureà
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciat en Geografia i Història (Història-Història General i Geografia) per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Geografia i Història (Història-Història Medieval), per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Director tècnic de l'Arxiu Històric de Protocols del Col·legi Oficial de Notaris de Barcelona.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.
Pérez Latre, Miquel
Àrea de coneixement: Història Moderna.
Llicenciat en Geografia i Història (secció Història Moderna) per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: història de les institucions a la Catalunya moderna: la Generalitat a finals del segle XVI.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Solà Bonet, Josep M.
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: mitologia i literatura.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Tobella Verges, Antoni
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Londres, l'any 1979.
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Londres, l'any 1981.
Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Londres, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: literatura medieval catalana.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Vaz Konig, Maria
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: literatura contemporània austríaca.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Professors visitants
Gifra Adroher, Pere
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglo-germànica (Anglès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat d'Illinois, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: didàctica de la llengua anglesa amb textos literaris. Literatura nord-americana. Literatura de viatges.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Llobera, Josep Ramon
Àrea de coneixement: Antropologia Social.
Llicenciat en Antropologia per la Universitat de Londres, l'any 1971.
Doctor en Antropologia per la Universitat de Londres, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: història de les idees antropològiques i sociològiques, nacionalisme. Antropologia europea occidental i del Carib.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Professors emèrits
Milicua Illarramendi, José
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Geografia i Història) per la Universitat de Barcelona, l'any 1948.
Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 1958.
Principals línies d'investigació: pintura espanyola i italiana.
Centres o estudis on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats. Institut Universitari de Cultura.
Professors d'ensenyament secundari
Rodríguez Tous, Juan Antonio
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Sevilla, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: idealisme alemany. Filosofia moderna i contemporània. Estètica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat d'Humanitats.
Ajudants de facultat
Garcia Balaña, Albert
Gibert Pujol, Miquel M.
González Llàcer, Jordi
Ollé Rodríguez, Manel
Ródenas de Moya, Domingo
Subirana Ortín, Jaume
Valverde Zaragoza, Isabel
Ajudants d'escola universitària
Asian Carrera, Anna
Bayón del Puerto, Emili
Buxó Capdevila, Ramon
Carol Crusells, Núria
Delgado Hervás, Ana
Farias Zurita, Víctor
Gómez Bosquet, Antoni Josep
Luna Garcia, Antoni
Martos Carrasco, José Manuel
McCullough, James Loughlin
Miró Vinaixa, Mònica
Montané Forasté, Anna
Oliver Rotger, M. Antònia
Rodrígo Alharilla, Martín
Becaris
Busquets Alemany, Anna
Cairol Carabí, Eduard
Cañada Mullor, Ernest
Chocano Mena, Magdalena
Fernández Cantos, Antonio
Fernández Porta, Eloi
Grabuleda Teixidor, Carles
Gutiérrez Hermosa, Luisa M.
Ivancic, Tamara
Llobet Franch, Ruth de
Maraver García, Isabel
Moreno Claverias, Belén
Núñez Calvo, Francisco
Pérez-Borbujo Álvarez, Fernando
Pérez Treviño, Oriol
Pons Altés, José
Prunés Bosch, Marta
Puigarnau Torelló, Alfons
Ramon Muñoz, Josep M.
Romero Siré, Anna Isabel
Rovira Buendia, Núria
Tarrida Vallès, Joan Josep
Torra Fernández, Lídia
Zarzoso Orellana, Alfonso Daniel
Professors investigadors
Cazurra Basté, Anna
Guadarrama González, Pablo
 
 
DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I FILOLOGIA
Catedràtics d'universitat
Battaner Arias, M. Paz
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Salamanca, l'any 1960.
Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Salamanca, l'any 1972.
Principals línies d'investigació: lexicologia, ensenyament de llengües, estil literari, discurs especialitzat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Cabré Castellví, M. Teresa
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Romànica (Hispàniques) per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: lexicologia, lexicografia, terminologia i anàlisi del discurs.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Gallén Miret, Enric
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Romànica (Català) per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: literatura i teatre català dels segles XIX i XX, recepció i traducció de literatures estrangeres en relació amb la cultura catalana.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Lafarga Maduell, Francisco
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Filologia Romànica (Francès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Principals línies d'investigació: història de les traduccions, literatura comparada, recepció literària.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Tricàs Preckler, Mercè
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filologia Romànica (Francès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: língüística aplicada a la traducció, anàlisi del discurs, argumentació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Turell Julià, M. Teresa
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: lingüística aplicada: bilingüisme i ensenyament. Lingüística sincrònica: sociolingüística i sintaxi, variació sociolingüística i psicolingüística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Titulars d'universitat
Alsina Keith, Victòria
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: lexicografia i traducció.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Badia Cardús, Toni
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Cambridge, l'any 1979.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Ciències (secció Informàtica) per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: lingüística computacional, sintaxi, semàntica formal, traducció automàtica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Barros Ochoa, María
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Salamanca, l'any 1986.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de León, l'any 1989.
Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de León, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: lexicologia comparada.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Bonilla Álvarez, Sebastián
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciat en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: gramàtica i pragmàtica, teoria de la rellevància.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Calsamiglia Blancafort, Helena
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1968.
Doctora en Filologia Espanyola per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs, sociolingüística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Díaz Rodríguez, Lourdes
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: qüestions de temps i aspecte en espanyol, descripció i didàctica de l'espanyol com a L2 (llengua estrangera) i adquisició de l'espanyol com a L2.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Espunya Prat, Anna
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglo-germànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: semàntica i sintaxi contrastives, lingüística i traducció i teoria lingüística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Estelrich Arce, Pilar
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Filologia Moderna (Alemany) per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Doctora en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: didàctica de l'alemany com a llengua estrangera. Literatura alemanya d'entreguerres
Alemanya i Àustria). Recepció i traducció de la literatura alemanya a l'estat espanyol.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Gómez Bedate, Pilar
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Llengües Modernes) per la Universitat de Salamanca, l'any 1959.
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de Salamanca, l'any 1971.
Principals línies d'investigació: la novel·la pastoral renaixentista. La poesia espanyola del segle XX.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Lorda Mur, Clara Ubaldina
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctora en Filologia Romànica Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs, didàctica de llengües estrangeres i traductologia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Lorente Casafont, Mercè
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: lexicologia, lexicografia, terminologia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Martí Llobet, Jaume
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1966.
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: la llengua catalana als mitjans de comunicació audiovisual. Terminologia i llenguatges d'especialitat.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual. Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
Mas López, Xavier
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: evolució terminològica comparativa multilingüe i tècnica de traducció en llenguatge d'especialitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Ortín Rull, Marcel
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: història i crítica de la literatura catalana contemporània, retòrica, literatura comparada i història de la traducció.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Pegenaute Rodríguez, Luis
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglo-germànica per la Universitat d'Oviedo, l'any 1988.
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat de León, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: traducció literària, literatura comparada, història de la traducció, teoria de la traducció.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Pérez Vidal, Carmen
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Llicenciada en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Doctora en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: adquisició de llengües, natural i a l'aula, bilingüisme.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Ribas Pujol, Albert
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Diplomat en Traducció per l'Escola de Traducció i Interpretació de la Universitat de Ginebra, l'any 1986.
Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: teories sobre la traducció, didàctica de la traducció, llenguatges d'especialitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació. ETI de la Universitat de Ginebra.
Rodríguez Monroy, Amalia
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1971.
Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de Salamanca, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: teoria literària i teoria de la traducció, història i crítica literària: literatures en llengua anglesa, literatura comparada i crítica cultural, poesia anglesa i nord-americana.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Todó Vila, Lluís M.
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: literatura francesa del segle XVII. Novel·la del XIX. Estilística de la traducció.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Vallduví i Botet, Enric
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: lingüística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Yzaguirre Maura, Lluís de
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: enginyeria lingüística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Titulars d'escola universitària
Cassany Comas, Daniel
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana (comuna) per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Filosofia i Lletres i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs, comunicació escrita, didàctica de la llengua.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Clua Julve, Esteve
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: descripció lingüística catalana (fonologia i morfologia). Lingüística aplicada. Planificació lingüística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
López Ferrero, Carmen
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: gramàtica i ensenyament de la llengua espanyola, lingüística del text, anàlisi i pràctica del discurs.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Manero Mesones, Felisa
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Diplomada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: traduccions de teatre contemporani en llengua anglesa i audiovisuals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Miguel Crespo, Olivia de
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Saragossa, l'any 1978.
Doctora en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs aplicada a la traducció de la literatura nord-americana i anglesa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Ozores Álvarez, Vida
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció de Filologia Romànica) per la Universitat de Barcelona, l'any 1961.
Principals línies d'investigació: interpretació simultània i consecutiva.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Zabalbeascoa Terran, Patrick
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Filologia Anglesa (traducció) per la Universitat de Lleida, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: teoria i metodologia de la traducció.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Catedràtics d'institut d'ensenyament mitjà
Esteve Ruescas, Olga
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: implicacions d'una perspectiva d'anàlisi de discurs en els primers estadis
d'adquisició-aprenentatge de l'alemany com a llengua estrangera, materials d'autoaprenentatge, materials per a la formació de professors d'ús autònom.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Martín Peris, Ernesto
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Llicenciat en Filologia Germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: lingüística aplicada, aprenentatge i ensenyament de segones llengües.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Petit Fontserè, Núria
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filologia Romànica (subsecció Francès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1968.
Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: didàctica de la traducció i la interpretació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Professors associats
Ainaud Escudero, Jordi
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: literatura comparada medieval.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Albaladejo Mur, Marta
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: lexicografia per a l'aprenentatge, didàctica de la llengua oral, la interacció a les organitzacions.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Alegría Domínguez, Jesús
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciat en Filologia Espanyola per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: estudi comparat del sistema lingüístic de les llengües castellana, catalana i francesa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Alou Ramis, Damià
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Argente Giralt, Jordi
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Llengües i Literatures Romàniques per la Universitat de Barcelona, l'any 1958.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1958.
Llicenciat en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials per la Universitat de Madrid, l'any 1959.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Atienza Cerezo, Encarnación
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs, avaluació de l'expressió escrita.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Bartoll Teixidor, Eduard
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Bel Gaya, Aurora
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: adquisició i traducció del català i del castellà.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Cañada Pujols, M. Dolors
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filologia Romànica (Francès) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Doctora en Filologia Francesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: fonètica i adquisició.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Cases Silverstone, Madeleine
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: bilingüisme, traductologia i filosofia de la religió.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Castro Carrillo, M. Delia
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Professorat d'Ensenyança Mitja i Superior en Lletres per la Universitat Nacional de San Juan (Argentina), l'any 1981.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Colominas Ventura, Carme
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: traducció alemany-català, lingüística computacional, sintaxi, semàntica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Costa Carreras, Joan
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: canvi i variació sintàctics, planificació lingüística, codificació lingüística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Chabás Bergón, Josep
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Domènech Bagaria, Meritxell
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: llenguatge jurídic i administratiu, traducció jurídica i redacció jurídico-administrativa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Echevarría Pérez, Ignacio
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciat en Filologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Fernández Moreno, Lydia
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filologia Francesa i Romànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs i sociolingüística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Ferran Larraz, Elena
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Principals línies d'investigació: traducció especialitzada.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Fischer, Martin B.
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat Lliure de Berlín, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: literatura infantil i juvenil, literatura de viatges.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Forcadell Guinjoan, Montserrat
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: sociolingüística, pragmàtica i anàlisi del discurs.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Formosa Torres, Feliu
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1959.
Principals línies d'investigació: traducció literària alemany-català i alemany-castellà.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Fraser Gafas Campeny, Alba
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: comunicació oral i escrita a les organitzacions.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Freixa Aymerich, Judit
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: aspectes lingüístics de la terminologia, aspectes socials i discursius de la terminologia, neologia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Gaser Villaret, Rolf
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Gelpí Arroyo, Cristina
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: lexicografia, lexicologia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Gilbert O'dell, Lisa
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Romànica (Català) per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: mètodes i materials per a l'ensenyament de llengua.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
González Condom, Montserrat
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: pragmàtica, anàlisi del discurs i lingüística del text.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Guidini Joubet, César P.
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Diplomat en Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Hacker, Beate
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Traducció per la Universitat de Saarbrücken (Alemanya), l'any 1987.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Hernández Artieda, Juan-José
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE/UPC, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: llenguatge i retòrica de les ciències econòmiques, economia del desenvolupament.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Intepretació.
Hernández García, Carme
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: anàlisi de la interferència lingüística català-castellà, variables sociolingüístiques per a l'obtenció d'un corpus de l'espanyol de Barcelona.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Hitzfeld, Ralph-Werner
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Traducció per la Universitat Johannes Gutenberg de Magúncia (Alemanya), l'any 1979.
Principals línies d'investigació: llenguatges d'especialitat, traducció tècnica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Hurtado Díaz, Empar
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Filologia Romànica) per la Universitat de Barcelona, l'any 1968.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs en primera persona: autobiografies, memòries, dietaris, epistolaris.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Iruela Guerrero, Agustín
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciat en Filologia Hispànica (llengua) per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: didàctica de l'espanyol per a estrangers.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Jacques, Richard Eric
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Llengües Modernes per la Universitat de Cambridge, l'any 1963.
Principals línies d'investigació: qüestions d'estil en la traducció de textos sobre l'art del castellà, català i francès a l'anglès. Llenguatge jurídic en castellà i anglès.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Julià Ballbè, Josep
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Romànica (subsecció Filologia Italiana) per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dialectes i traducció, traduccions occidentals de Matsuo Basho i Diego Ruiz, poligrafia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Levéel, Isabelle
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Lletres per la Universitat de Caen, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Jean Mairet Cubells, Pedro
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: terminologia jurídica, dret comparat suís/espanyol.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Martínez Sánchez, Roser
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciada en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: lexicografia, anàlisi del discurs.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Mendoza Garriga, Eduardo
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1965.
Principals línies d'investigació: anàlisi i pràctica del discurs oral i escrit.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Mestres Serra, Josep Maria
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: lexicografia, llenguatge administratiu i jurídic, abreviacions.
Activitat professional: responsable del Servei de Correcció de l'Institut d'Estudis Catalans.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Meyer, Regine
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Interpretació per la Universitat del Sarre, l'any 1985.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Miche Comerma, Elisabeth
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Espanyol per la Universitat de Ginebra, l'any 1986.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Oosterhoff Sanders, Auke
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: lingüística computacional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Pujol Morillo, Dídac
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglo-germànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: poesia contemporània irlandesa i escocesa escrita en anglès.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Rey Vanin, Joëlle
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: anàlisi dels recursos argumentatius en textos especialitzats, lingüística aplicada a la traducció i a la interpretació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Ribas Bisbal, Montserrat
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Romànica-Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Sánchez Meana, Norma
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat de Granada, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: traducció jurídica i econòmica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Solé Solé, Elisabet
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: lexicologia, lexicografia, neologia, terminologia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Soler Caamaño, Emma
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Interpretació de Conferència per la Universitat de Mons-Hainaut (Bèlgica), l'any 1992.
Principals línies d'investigació: interpretació de conferència, memòria i anàlisi del discurs.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Sutcliffe, David
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Leicester, l'any 1967.
Principals línies d'investigació: variació i estructura en l'anglès negre (Black English).
Activitat professional: traducció i lingüística.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Tebé Soriano, Carles
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: terminologia, lexicografia, neologia, indústries de la llengua.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Thomas, Nadine
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filologia Romànica i Francesa per la Universitat de Lieja, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: literatura francesa contemporània.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Toutain Gibert, Ferran
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: teoria de la traducció. Teoria literària.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Trost, Andreas
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Professors visitants
Beattie, John
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Espanyola per la Queens's University de Belfast, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: teoria literària, traducció literària, l'obra de James Joyce en traducció.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Brumme, Jenny
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Bucarest (Romania), l'any 1981.
Doctora en Lingüística Romànica (Català) per la Universitat de Leipzig, l'any 1985.
Doctora hàbil en Filologia Romànica per la Universitat de Potsdam, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: sociolingüística, política lingüística, lexicologia i neologia, història de la lingüística i teoria gramatical.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
De Cesaris, Janet Ann
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Lingüística i en Espanyol per la Universitat de Georgetown, l'any 1977.
Doctora en Lingüística Hispànica per la Universitat d'Indiana, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: morfologia, aplicació de la lingüística teòrica (fonamentalment teories basades en l'anàlisi semàntica o en l'anàlisi funcional) a la traducció.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Fontana Méndez, Josep M.
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Lingüística General per la Universitat de Pennsylvània, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: canvi lingüístic, variació, sintaxi i pragmàtica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Gómez-Montero, Javier
Àrea de coneixement: Filologia Espanyola.
Llicenciat en Filologia Llatina i Romànica per la Universitat de Tréveris (Alemanya), l'any 1983.
Doctor en Filologia Clàssica i Romànica per la Universitat de Tréveris (Alemanya), l'any 1988.
Principals línies d'investigació: humanisme, literatura de ficció dels segles XV/XVI (Espanya/Itàlia), lírica dels segles XIX/XX i poetologia (teoria poètica).
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Gross, Richard
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Traducció per la Universitat de Viena, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: lingüística comparada (alemany, català, castellà) aplicada a la traducció.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
McNally, Louise
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Idiomes per la Universitat de Delaware (EUA), l'any 1987.
Doctora en Lingüística per la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: semàntica, pragmàtica i sintaxi.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Naro Rouquette, Guilhem
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Ciències del Llenguatge per la Universitat Paul Valéry de Montpeller, l'any 1981.
Doctor en Lingüística General per la Universitat de Montpeller III (Universitat Paul Valéry), l'any 1987.
Principals línies d'investigació: lexicologia, semàntica, anàlisi del text.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Romero Pérez, María Esperanza
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Traducció per la Universitat de Viena, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: la traducció de l'alemany al castellà.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Wirf, Maria Theresia
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Primer i segon examen d'Estat per al magisteri en l'escala secundària II i en l'escala secundària I en anglès i en francès per la Universitat de Bonn, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: alemany com a llengua estrangera, semàntica, neologia, lexicologia, anàlisi del text.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Professors d'ensenyament secundari
Izard Martínez, Natàlia
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Literatures Romàniques per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: traducció audioviusual, traducció de literatura infantil, didàctica de la traducció.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Fernández Sánchez, Francesc
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: didàctica de l'ensenyament de llengües estrangeres i de la traducció i textologia comparada.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Hormaechea Arenaza, Gabriel
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Filologia Francesa per la Universitat de Deusto, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: sociologia de la literatura.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Professors convidats
Ferrari, Américo
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Paris IV (París-Sorbona), l'any 1956.
Llicenciat en Filologia Espanyola per la Universitat de París IV (París-Sorbona), l'any 1962.
Doctor en Estudis Ibèrics per la Universitat de Paris-Sorbonne, l'any 1970.
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Mayor de San Marcos de Lima, l'any 1971.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Mallafrè Gavaldà, Joaquim
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1964.
Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: lingüística catalana aplicada, traductologia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Ajudants d'escola universitària
Bayà Ferreres, M. Rosa
Bernal Gallén, Elisenda
Boix Rotllan, Inés
Borràs Dalmau, Laura
Corcoll López, Cristina
Cunillera Domènech, Montserrat
Cusí Pascual, Patrícia
Estopà Bagot, Rosa
González Rodenas, Soledad
Marco García, Antonio
Morel Santasusagna, Jordi
Oliver Marcuello, Maria
Saurí Colomer, Roser
Torner Castells, Sergi
Torra Ginesta, Gemma
Tuells Jansson, Toni
Becaris
Andújar Moreno, Gemma
Bach Martorell, M. del Carme
Feliu Cortes, Judit
Solé Oltra, Xavier
Vallés Botey, Teresa
 
 
DEPARTAMENT DE PERIODISME I DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Catedràtics d'universitat
Berenguer Vilaseca, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1970.
Doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: noves tecnologies i audiovisual, disseny de sistemes interactius.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Casasús i Guri, Josep M.
Àrea de coneixement: Periodisme.
Titulat per l'Escola de Periodisme de l'Església de Barcelona, l'any 1969.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: teoria dels esdeveniments periodístics. Periodística catalana comparada. Models de diari. Retòrica i teoria de l'argumentació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Gifreu Pinsach, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: polítiques de la comunicació. Televisió i espai públic. Noticiari televisiu i producció i informació.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Periodisme. Estudis de Comunicació Audiovisual.
Pericot Canaleta, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: teoria de la imatge. Teoria i història del disseny.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Quesada Pérez, Montserrat
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Doctora en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: periodisme especialitzat. Periodisme d'investigació. Rutines periodístiques especialitzades. Tractament informatiu dels fets violents.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Saperas i Lapiedra, Enric
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: agenda temàtica. Informació i televisió. Intel·lectuals i cultura de massa. Cultura de massa. Història de la ciència social: teoria de comunicació de masses.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Periodisme. Estudis de Comunicació Audiovisual.
Titulars d'universitat
Baget Herms, Josep M.
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: història dels mitjans audiovisuals (televisió).
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Bou Sala, Núria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filologia Romànica (Italià) per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Filologia Romànica (Italià) per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: sistemes de representació del cinema clàssic i del cinema modern. Els gèneres cinematogràfics.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Faulí i Olivella, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Titulat per l'Escola Oficial de Periodisme, l'any 1956.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: premsa en llengua catalana posterior a 1939.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Ferrés Prats, Joan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: televisió i educació. Audiovisual educatiu. Efectes de la publicitat. Efectes inadvertits de les comunicacions de masses.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Font Blanch, Domènec
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: recerca sobre el món de la imatge i el paper de l'espectador/consumidor.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Guillamet Lloveras, Jaume
Àrea de coneixement: Periodisme.
Titulat per l'Escola de Periodisme de l'Escola de l'Església de Barcelona, l'any 1971.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: història del periodisme català del segle XIX. Tradicions historiogràfiques.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Prat i Claròs, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: ciències del llenguatge i de la significació. Estudis audiovisuals i cinematogràfics. Noves tecnologies audiovisuals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Ruiz Collantes, Francesc Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: teoria de la imatge. Semiòtica de la comunicació audiovisual. Metodologia del disseny. Pedagogia del disseny.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Serra Casals, Francesc Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Informàtica Musical per la Universitat de Stanford (Califòrnia), l'any 1989.
Principals línies d'investigació: tecnologia musical. Música dins l'audiovisual.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Catedràtics d'institut d'ensenyament mitjà
Ribas Torrabadella, Joan Ignasi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: disseny de sistemes interactius multimèdia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Titulars d'escola universitària
Farré Coma, Jordi
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: format i lògica dels mitjans. Informació i televisió. Opinió pública. Teoria de la comunicació de masses i sociologia.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual. Estudis de Periodisme.
Martí Saldes, Montserrat
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: el realitzador de televisió i la seva obra.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Professors associats
Alberola Garcia, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Principals línies d'investigació: disseny periodístic, models de diaris i periodisme gràfic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Alsius Clavera, Salvador
Àrea de coneixement: Periodisme.
Titulat per l'Escola de Periodisme de l'Església de Barcelona, l'any 1972.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1973.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: el text periodístic als mitjans de comunicació audiovisuals. Deontologia professional a la televisió informativa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Anechina Osamblea, Elisa
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Diplomada en Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1973.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Aragonés Gaya, Josep M.
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: muntatge cinematogràfic. Investigació i desenvolupament de sistemes de postproducció que conjuminen les tecnologies, les metodologies i els llenguatges del cinema i del vídeo. Sistemes no lineals vídeo-cinema, sincronització i tall de negatiu, internegatiu electrònic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Ávila Bello, Alexandre
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: sonorització en ràdio i televisió.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Balló Fantova, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: mètodes de producció i gestió. Els arguments universals. El documental creatiu. Realitat i posada en escena.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Batalla García, Xavier
Àrea de coneixement: Periodisme.
Titulat en Periodisme per l'Escola de Periodisme de l'Església de Barcelona, l'any 1973.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Beltran Astor, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: tècniques de realització radiofònica. Disseny de so. Crític musical a El país de las tentaciones.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Bernabé Valera, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: documentals, la seva evolució pel que fa a la realització. Reportatges.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Bonada Sañas, Lluís
Àrea de coneixement: Periodisme.
Titulat en Periodisme per l'Escola de Periodisme de l'Església de Barcelona, l'any 1971.
Principals línies d'investigació: periodisme històric català. Periodisme cultural.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Bonet Bagant, Neus
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: periodisme i radiofonisme.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Borrell Rius, Manuel
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Brunet i Mauri, Joan
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: comunicació institucional (gabinets de premsa).
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Carbonell Yañez, Agustí
Àrea de coneixement: Periodisme.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Carroggio Guerin, José Luis
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Castillo Arroyo, Jaime
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: agències informatives.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Casas Moliner, Quim
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: avantguardes cinematogràfiques i musicals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Castro Sanz, Carles
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: l'impacte de la tecnologia en els diaris tradicionals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Cipolla Ficarra, Francisco Vicente
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Social per la Universitat de Còrdova, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: multimèdia i infografia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Claret i Serra, Andreu
Àrea de coneixement: Periodisme.
Titulat per l'Escola de Periodisme de l'Església de Barcelona, l'any 1973.
Titulat per l'Escola Oficial de Periodisme.
Principals línies d'investigació: agències informatives i fonts informatives.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Clapers Pladevall, Jordi
Àrea de coneixement: Periodisme.
Principals línies d'investigació: infografisme i disseny.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Comellas i Colldeforns, Jaume
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: sociologia, historiografia i crítica de les arts de l'espectacle. Sociologia, historiografia i anàlisis dels models de l'esport.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Corbella Cordomí, Joan M.
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: estructura, organització i economia dels mitjans de comunicació. Relacions entre telecomunicacions i mitjans de comunicació socials.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Coromina Serra, Aurora
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: realització audiovisual. Representació audiovisual de la representació pictòrica.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Cubeles Bonet, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: economia de les indústries de la cultura i la comunicació; polítiques culturals; gestió d'empreses culturals i institucions artístiques.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Cuní Llaudet, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Principals línies d'investigació: ràdio i televisió.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Espada Enériz, Arcadi
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Español Castells, Pere Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Geografia i Història (especialitat Història Moderna) per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Esteve i Avilés, Antoni
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: periodisme digital. Televisió i ràdio d'àmbit local. La censura en la premsa espanyola entre els 1938 i els 1975.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Freixa Font, Pere
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Belles Arts (especialitat Imatge) per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: llenguatges interactius. Tractament digital de la imatge.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Fuster Guillemo, Jaume
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
García Miquel, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
González Cabezas, Josep Ramon
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978.
Llicenciat en Filologia Romànica (secció Hispànica) per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
González Herrero, Joan
Àrea de coneixement: Periodisme.
Estudis de Ciències de la Informació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Granero i Martínez, Anton
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Diplomat en Magisteri (especialitat Ciències Humanes) per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: disseny i editorial.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Güell Guix, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: videoart. Videoteatre. Instal·lacions.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Hernández Puértolas, Juan María
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Graduat en Periodisme per l'Escola Oficial de Periodisme de Barcelona, l'any 1973.
Principals línies d'investigació: política econòmica internacional, política interna dels Estats Units, sector financer espanyol i català i sector assegurador espanyol.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Janés i Tutusaus, Antoni
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Tècnic en Mitjans Audiovisuals per l'Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), l'any 1974.
Principals línies d'investigació: utilització de la multicàmera a les macroretransmissions en directe. Possibilitats de la multicàmera en la realització i producció seriada de programes.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Llonch Massanés, Jordi
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació audiovisuals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Manich Valls, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Tècnic de Radiodifusió pel Ministeri d'Informació i Turisme, l'any 1972.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Mazcuñán i Boix, Gonçal
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: premsa comarcal i diari nacional de Catalunya. Projecte per a la consolidació d'un producte diari de premsa en català amb implantació arreu del Principat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Melero, Milagros
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: programes creatius, alternatius i experimentals. Creació de personatges.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Mercader Capellà, Antoni
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filosofia i Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: art dels mitjans. Relacions entre art, ciència i tecnologia. Patrimonialització i ecologia de l'art dels mitjans.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Nolla Vallés, Joaquim
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: tipografia.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Oliva de la Esperanza, Llúcia
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Llicenciada en Literatura Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: llenguatge periodístic per televisió. Comunicació política.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Obradors Barba, Matilde
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (Psicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: estudis qualitatius i quantitatius per a diferents productes de gran consum. La representació social de la publicitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Ordóñez Diví, Juan Marcos
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: teatre i cinema.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Parés Burgués, Roc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: aplicació de noves tecnologies a l'art contemporani. Realitat virtual.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Pastor Pastor, Carlos
Àrea de coneixement: Periodisme.
Titulat en Periodisme per l'Escola Oficial de Periodisme de Barcelona, l'any 1974.
Llicenciat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Pérez de Rozas Arribas, Carlos
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: tractament de la informació en el periodisme modern.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Pérez Torío, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: el substrat mític de la ficció audiovisual. Narrativa audiovisual.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Piqué Abadal, Jaume
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: escriure per a mitjans audiovisuals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Pladevall Fontanet, Tomàs
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Enginyer Tècnic per l'Escola d'Engineria Tècnica Indústrial de Terrassa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Poch Sabarisch, Francesc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història Moderna) per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: producció europea.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Ramos Montero, Juan José
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: nou llenguatge econòmic aplicat als audiovisuals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Renau i Permanyer, Enric
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: estils de vida, comportament polític. Polítiques socials. Comportament electoral.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Riera Prado, Fèlix
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: producció en l'àmbit audiovisual. El documental com a assaig.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Roure Oriol, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Rousaud Parés, Emili
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1989.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Rovirosa Olivé, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: disseny periodístic. Models de diari. Periodisme gràfic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Roy Hom, Joaquim
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Arquitecte, per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1986.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Satué Llop, Enric
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Belles Arts per l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: història i crítica del disseny nacional i internacional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Schaaff Casals, Sergi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: la narració informativa i de ficció en imatges.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Semir Zivojovic, Vladimir de
Àrea de coneixement: Periodisme.
Principals línies d'investigació: director de l'Observatori de la Comunicació Científica (UPF). Ciència i Medicina.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Serra i Villalbí, Josep Maria
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: disseny periodístic, models de diari i periodisme gràfic.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Singla i Casellas, Carles
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Periodisme. Estudis de Comunicació Audiovisual.
Sitjà Poch, Xavier
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: el llenguatge periodístic televisiu.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Soler Cera, M. Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: tècniques de redacció per a audiovisuals. Relació imatge-text.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Periodisme. Estudis de Comunicació Audiovisual.
Soler de los Mártires, Llorenç
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: Documental televisiu i cinematogràfic.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Sorolla Aragonés, José Antonio
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Terribas Sala, Mònica
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Doctora per la Universitat de Stirling (Escòcia), l'any 1995.
Principals línies d'investigació: comunicació, televisió i identitat cultural a les nacions sense estat. Concepte d'"esfera pública" en relació amb els mecanismes de representativitat de la societat civil en els mitjans de comunicació de masses. Mecanismes de democratització dels mitjans.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Periodisme. Estudis de Comunicació Audiovisual.
Trias Folch, Josep M.
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: packaging. Comunicació institucional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Úbeda Carulla, Joan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: nous formats televisius per tractar la realitat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Vergés Coma, Rosa
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual.
Vilalta i Casas, Jaume
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Periodisme.
Professors convidats
Camino Vega de la Iglesia, Jaime
Comolli, Jean-Louis
Jordà Català, Joaquim
Lamas Pita, Manuel
Ajudants d'escola universitària
Argemí Munar, Anna
Balcells i Forrellad, Anna
Canovas i Tomàs, Joan Francesc
Colell Pallarés, Judith
Domingo Domingo, Teresa
Duran i Padrós, Anna
García Lozano, Anna
Ibarz Ibarz, Mercè
Lalueza i Bosch, Ferran
Martínez Lacueva, Laura
Pujadas Capdevila, Eva
Quadras Roca, Anna de
Saurina Delgado, Marta
Becaris
Capdevila Gómez, Arantxa
Tomas Puig, Carles
Tulloch, Cristopher David
 
 
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
 
ÀREA DE CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
Catedràtics d'universitat
Navarro López, Vicenç
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1962. Doctor en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Johns Hopkins, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: els estats de benestar. Polítiques públiques i socials.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Pallarés Porta, Francesc
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Llicenciat en Sociologia Política per la Universitat de París VIII, l'any 1975.
Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: comportament polític. Cultura política i opinió pública. Comportament electoral. Partits polítics. Federalisme.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Estudis de Comunicació Audiovisual.
Requejo Coll, Ferran
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1979.
Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: teoria política. Teories de la democràcia; anàlisi de la legitimitat i de la legitimació polítiques; pensament polític de la segona postguerra: liberalisme, socialdemocràcia, nacionalisme, federalisme.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Virós i Galtier, M. Rosa
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1957.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: comportament polític. Tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi política.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Titulars d'universitat
Jordana Casajuana, Jacint
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: teories de l'acció col·lectiva. Polítiques públiques de les telecomunicacions. Organitzacions sindicals.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Titulars d'escola universitària
Sancho Royo, David
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: sistemes de millora de la gestió pública: introducció de mecanismes de màrqueting a l'Administració. Anàlisi de polítiques públiques: la política de telecomunicacions a Espanya.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Ramió Matas, Carles
Llicenciat en Ciència Política i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1987.
Doctor en Ciència Política i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: ciència de l'Administració. Teoria de l'organització aplicada a l'administració pública, estructures administratives i recursos humans de les administracions públiques.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Professors associats
Banqué Castel, M. Teresa
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: l'organització dins l'àmbit de l'Administració i el procés de modernització dels serveis públics.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Beltrán Cangròs, Albert
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: teoria política positiva. Models racionals, teoria dels jocs. Elecció pública, acció col·lectiva. Neoinstitucionalisme.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Hernando López, Mateo
Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto, l'any 1980.
Príncipals línies d'investigació: estat del benestar i polítiques de treball a Espanya (1977-1996).
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Lasagna Barrena, Marcelo
Llicenciat en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat de Xile, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: transicions polítiques, anàlisis de la política exterior, reforma de l'Estat.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Méndez Méndez, Elvira
Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: gestió de recursos humans i producció de qualitat en serveis públics. Organitzacions no governamentals i el seu impacte en política social. Les dones i els temps de la ciutat. Les dones i la salut reproductiva.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Pau i Vall, Francesc
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: dret parlamentari, teories de l'Estat, organització territorial de l'Estat i sistemes polítics comparats.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Pedró i Garcia, Francesc
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Ciències de l'Educació) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat Nacional d'Educació a Distància, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: Estat i educació, política comparada de l'educació als països comunitaris, política educativa i social de la Comunitat Europea, metodologia de la recerca comparativa.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Sisternas Suris, Xavier
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: gestió pública. Recursos humans.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Soler Cera, Maite
Llicenciada en Ciències Econòmiques, Polítiques i Comercials per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Principals línies d'investigació: organització i gestió de l'administració pública a Catalunya; organització de centres docents. Models d'administració educativa. Finançament del servei públic d'educació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Tábara Villalba, Joan David
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Llicenciat en Ciències Econòmiques, Polítiques i Sociologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctor en Sociologia del Medi Ambient per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Professors visitants
Boix Serra, Carles
Llicenciat en Dret i en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Ciència Política per la Universitat de Harvard, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: economia política, política comparada i administració pública; creixement i distribució.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Nagel, Klaus-Jürgen
Llicenciat en Història i Ciències Socials per la Universitat de Bielefeld (Alemanya), l'any 1981.
Doctor en Història per la Universitat de Bielefeld (Alemanya), l'any 1989.
Principals línies d'investigació: ciència política i història: nacionalisme (anàlisi comparativa de moviments nacionals, teories del nacionalisme); integració europea (el paper de les regions); història catalana contemporània (moviments socials) i història agrària espanyola (vitivinicultura catalana).
Díez Medrano, Juan
Llicenciat en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1984.
Doctorat en Sociologia per la Universitat de Michigan, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: tècniques d'anàlisi política i social.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Ajudants de facultat
Zapata Barrero, Ricard
Ajudants d'escola universitària
Balaguer Puig, Marc
Barreda Díez, Mikel
Borge Bravo, Rosa
Martínez Herrera, Enric
Becaris
Cuadros de Vílchez, Diana
López Hernández, Jaume
Macià Valldeperas, Santi
Salvador Serna, Miquel
Serra i Roig, Joan
Vivanco González, Jaime
 
ÀREA DE SOCIOLOGIA
Titulars d'universitat
Guiu i Payà, Jordi
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: teoria i història del pensament social i polític, el vincle social a les societats contemporànies, sociologia de l'educació i de la cultura.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Olives Puig, Josep
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1968.
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Principals línies d'investigació: sociologia urbana i territorial, història del pensament social, estudis mediterranis i estudis japonesos.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Sarasa Urdiola, Sebastià
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (especialitats: Economia, Política i Sociologia) per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: polítiques socials a Espanya i a Europa. Indicadors per a l'avaluació de necessitats i programes socials. Interrelacions entre l'Estat i la societat civil en el camp del benestar social (tercer sector i voluntariat). Relació Església-Estat: política social de l'Església.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Comunicació Audiovisual. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Titulars d'escola universitària
Jódar Martínez, Pere
Llicenciat en Geografia i Història (Antropologia Cultural) per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: mercats locals de treball, petita empresa i economia informal, relacions laborals a Espanya, relacions laborals a la funció pública, dones i treball.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Mendoza Vázquez, Rocío
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: mercat de treball. Relacions laborals. Dona, treball i sindicalisme. Economia informal.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Obiols i Solà, Dolors
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: amistat i comunitat en el món modern. L'estat del benestar i la societat civil.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Professors associats
Almeda Samaranch, Elisabet
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (especialitat Economia Política i Sociologia) per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: polítiques penitenciàries, sociologia del gènere, sociologia de la família, estat del benestar.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Escola Universitària de Relacions Laborals.
Bultà Barbeta, Núria
Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: polítiques culturals europees, gestió cultural democràtica. Associacionisme cultural. Relació entre l'economia i la cultura.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Escola Universitària de Relacions Laborals.
 
ÀREA DE PSICOLOGIA SOCIAL
Titulars d'universitat
Notó Brullés, Pere
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Psicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: clínica i aplicacions de la psicoanàlisi, investigació sobre grup en psicologia social psicoanalítica i psicologia social psicoanalítica de les organitzacions i del treball.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Titulars d'escola universitària
Pañella Roses, Magí
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: clima laboral, cultura d'empresa, motivació i investigacions sobre grups, aplicació a la realitat organitzacional.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
 
ÀREA DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Titulars d'escola universitària
Codina Bonilla, Lluís
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: teoria de recuperació d'informació, sistemes d'informació documentals i documentació periodística.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Periodisme. Estudis de Comunicació Audiovisual.
Palma Villalón, M. del Valle
Llicenciada en Filosofia Hispànica per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: recuperació d'informació amb aplicació d'eines lingüístiques i documentals. Indexació.
Centre o estudi on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
Rovira Fontanals, Cristòfol
Llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: informació i documentació.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Facultat de Traducció i Interpretació.
Salvador i Mencerré, Eugènia
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: polítiques de telecomunicacions i d'informació.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Periodisme. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Facultat de Traducció i Interpretació.
Professors associats
Álvarez Torezano, Ramon
Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: informàtica a l'administració pública.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Facultat de Traducció i Interpretació.
Carreras Gil de Santivañes, Manuel
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Centres o estudis on ha impartit docència: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Facultat de Traducció i Interpretació.
Planas Planas, Conxa
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: gestió de serveis lingüístics, implementació d'estacions de treball d'assessorament lingüístic universitari.
Centre o estudi on ha impartit docència: Facultat de Traducció i Interpretació.
Ajudants d'escola universitària
Martínez Nieto, Blanca
Sosa i Jurado, Eduard
 
 
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT (EN CONSTITUCIÓ)
Catedràtic d'universitat
Murillo Fort, Carlos
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: econometria i estadística en economia sanitària.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària d'Estudis Empresarials.
Titulars d'universitat
García Benavides, Fernando
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Sevilla, l'any 1979.
Doctor en Medicina per la Universitat d'Alacant, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: avaluació de condicions de treball. Absentisme laboral.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Professors associats
Castejón Castejón, Jordi
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: salut laboral i atenció primària de salut. Sistemes de vigilància en salut laboral.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Mira Muñoz, Miquel
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: l'ocupació, l'absència i la tensió en el treball. Estils de vida i de salut.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Serra Pujades, Consol
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: càncer ocupacional. Absentisme laboral. Avaluació de les condicions de treball. Tabac i salut.
Centre o estudi on ha impartit docència: Escola Universitària de Relacions Laborals.
Ajudant d'escola universitària
Benach de Rovira, Joan