Departament de Dret

Comunitat i vida universitària > Professorat

Àrea de Dret Administratiu

Catedràtics d'universitat

Argullol i Murgadas, Enric
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: organització administrativa; comunitats autònomes; urbanisme; dret d'aigües.

Betancor Rodríguez, Andrés
Llicenciat en Dret per la Universitat de la Laguna (Tenerife), l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: regulació ambiental i regulació econòmica.

Titulars d'universitat

Cuchillo i Foix, Montserrat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: règim local; organització administrativa; drets econòmics i socials; medi ambient; consumidors; procediment administratiu; control jurisdiccional.

Mir i Bagó, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: règim local; telecomunicacions, i relacions entre administracions.

Pareja Lozano, Carles
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: urbanisme; règim local; administració bancària i medi ambient.

Professors associats

Andreu i Fornós, Esther
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: regions italianes i CEE, dret parlamentari, entitats subestatals i activitat exterior, i tècnica legislativa.

Barberà i Gomis, Josep Ramon
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: federalisme i dret de les autonomies; règim local; domini públic i béns de l'administració.

Bayona i Rocamora, Antoni
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret autonòmic, organització territorial i règim local.

Bonet Rull, Laia
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Corretja Torrens, Mercè
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: drets lingüístics i urbanisme.

Fernández López, Maria Antonieta
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

García-Bragado Acín, Ramón Lorenzo
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

González Ruiz, Francisco José
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: funció pública.

Loppacher i Crehuet, Roger
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Revilla i Ariet, Roser
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Saura Lluvià, Lluís
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Táboas Bentanachs, Manuel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Tintó i Gimbernat, Montserrat
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: administració pública electrònica.

Anar a l'inici del document

Professors visitants

Gómez González, Josep Manel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.

Professors lectors

Bernadí i Gil, Francesc Xavier
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret autonòmic, distribució de competències, administració pública i tecnologies de la informació i la comunicació.

Professors col·laboradors temporals

Mateo Tejedor, Glòria Montserrat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: activitat arbitral de l'administració, contractes administratius, i arbitratge en dret administratiu.

Professors convidats

Llumà i Ras, Carmina
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Solans Huguet, Juan Antonio
Principals línies d'investigació: dret administratiu.
Arquitectecte

Ajudants de facultat

Velasco Rico, Clara Isabel

Becaris

Manrubia Costa, Ignasi

Becari de l'Àrea de Ciències Socials i Humanitats

Stamate, Ecaterina Anca

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret Civil

Catedràtics d'universitat

Egea i Fernández, Joan
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: dret de la persona i dret civil català.

Gómez Pérez, Fernando
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret i economia. Greuges i contractes.

Salvador i Coderch, Pau
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: dret civil; obligacions i contractes; dret de l'obligació i tècnica legislativa.

Titulars d'universitat

Ferrer i Riba, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: dret civil català, i entitats no lucratives.

Lamarca i Marquès, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret d'obligacions i contractes, dret civil català, i dret de successions.

Santdiumenge i Farré, Josep
Llicenciat amb grau en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret patrimonial, dret immobiliari i urbanístic; tècnica legislativa, i dret a l'honor i a la intimitat privada.

Seuba i Torreblanca, Joan Carles
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: dret de la persona, dret de danys i dret mèdic.

Professors associats

Alonso Martínez, M. Del Mar
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret de família i dret processal.

Espinosa Conde, Gemma
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: persona jurídica i drets de la personalitat.

Farnós Amorós, Esther
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret de família i dret de danys.

Garriga i Gorina, Margarida
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret de família.

Luna Yerga, Álvaro
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Nogueroles Peiro, Nicolás
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1985.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Ripley Soria, Daniel Ignacio
Llicenciat en Dret per la Universitat Pontifícia Comillas, l'any 1993.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret patrimonial: obligacions i contractes i drets reals. Prelació de crèdits i relacions entre el procediment administratiu i d'execució i el procediment d'execució previst a la LEC.

Robles Caramanza, Iván Emilio
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: dret mercantil, dret fiscal, tributs, impost de successions i donacions, transmissions patrimonials i oneroses, actes jurídics documentals.

Ruisánchez Capelástegui, Covadonga
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: dret de família.

Sánchez Álvarez, Víctor Manuel
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: dret de danys.

Villena Cortés, Francisco de Borja
Principals línies d'investigació: dret civil.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1995.

Anar a l'inici del document

Professors col·laboradors temporals

Artigot i Golobardes, Mireia
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: dret de danys, responsabilitat de producte, dret de família.

Lloveras i Ferrer, Marc-Roger
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: part general, i dret d'obligacions i contractes.

Ramos González, Sonia
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret de danys, responsabilitat per producte, dret biofarmacèutic.

Ajudants de facultat

Rubi Puig, Antoni

Becaris

Aguilera Rull, Ariadna
Alascio Carrasco, Laura
Azagra Malo, Alberto Luís
Gili Saldaña, María de los Ángeles
Milà Rafel, Rosa
Piñeiro Salguero, José
Roig Davison, Miguel Ángel
Ruiz García, Carlos Alberto

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret Constitucional

Catedràtics d'universitat

Saiz Arnaiz, José Alejandro
Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto, l'any 1979.
Doctor en Dret per la Universitat del País Basc-Euskal Herriko Unibertsitatea, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: procés d'integració a Europa, interpretació dels drets fonamentals i estat autonòmic.

Professors agregats

López Bofill, Héctor
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: estudi de la decisió de constitucionalitat en el control de constitucionalitat de les lleis.

Professors associats

Bartlett Castellà, Enrique Ricardo
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret econòmic.

Cantó Oliva, Jaume
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: llibertat d'informació, desplegament normatiu del títol I del nou Estatut de Catalunya i reformes legislatives.

Carrillo López, Marc
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret constitucional (sistema de drets i llibertats i garanties jurisdiccionals). Organització territorial de l'estat.

De Carreras Serra, Lluís
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.
Principals línies d'investigació: règim jurídic de la informació. Propietat intel·lectual, aigües i dret administratiu en general.

Feliu Torrent, M. Dolors
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret constitucional. Estructura territorial de l'estat. Finançament autonòmic.

Jiménez Asensio, Rafael
Llicenciat en Dret per la Universitat del País Basc, l'any 1988.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: polítiques de selecció en la funció pública espanyola.

Lucas Bizarro, Rosa Maria
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: finançament dels partits polítics i regionalisme italià.

Muro i Bas, Josep Xavier
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret local. Organització administrativa. Dret autonòmic i dret parlamentari.

Pitarch i Segura, Ismael Elies
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: dret parlamentari amb especial atenció a la institucionalització i la governabilitat dels països llatinoamericans. Protecció dels drets; dret de participació; dret de les minories, amb especial atenció a la incidència de les noves tecnologies i la globalització. Dret constitucional, econòmic i pressupostari.

Riu Fortuny, Ramon
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: organització territorial de l'estat, comunitats autònomes i drets fonamentals.

Rom Rodríguez, Victòria
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: drets fonamentals i la seva incidència en el dret de família.

Sol Ordis, Pere
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: la funció pública parlamentària. Política territorial i política ambiental.

Torres Cobas, Ferran
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: funció pública. Control de les administracions públiques. Dret a la intimitat.

Toscano Ortega, Joan Antoni
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: límits constitucionals en el contingut material de les lleis de pressupostos de l'estat.

Anar a l'inici del document

Professors visitants

Torres Pérez, Aida
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Doctora en Dret per la Yale Law School (EUA), l'any 2006.
Principals línies d'investigació: dret constitucional de la Unió Europea.

González Pascual, Maribel
Llicenciada en Dret per a Universitat de Salamanca, l'any 1997.
Doctora en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 2004.
Principales línies d'investigació: les condicions bàsiques d'igualtat en l'estat autonòmic.

Professors convidats

Roca Junyent, Miquel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1961.
Principals línies d'investigació: dret constitucional i dret administratiu.

Àrea de Dret Eclesiàstic de l'Estat

Titulars d'universitat

Félix Ballesta, M. Ángeles
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: dret matrimonial. Relacions estat-esglésies en el dret espanyol i comparat.

Professors associats

Capseta Castellà, Joan
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: efectes jurídics de les relacions entre les confessions religioses i l'estat espanyol. Les relacions estat-confessions religioses i el dret comparat. La dissolució del matrimoni canònic nat i no consumat: aspectes substantius i processals.

Àrea de Filosofia del Dret

Catedràtics d'universitat

Moreso Mateos, Josep Joan
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: lògica de normes, interpretació jurídica i indeterminació del dret.

Titulars d'universitat

Iglesias Vila, Marisa
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: discreció judicial.

Malem Seña, Jorge Francisco
Llicenciat en Dret per la Universitat de Córdoba (Argentina), l'any 1974.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: teoria de la democràcia i de la legitimitat; problemes de justícia; llibertat d'expressió i democràcia, i dret i moral: la imposició de la moral.

Pérez Triviño, José Luis
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: teoria del dret i filosofia política.

Vilajosana Rubio, Josep M.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: teoria del dret i filosofia política.

Professors agregats

Torbisco Casals, Neus
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: minories culturals i drets col·lectius.

Professors associats

Font Barrot, Alfred
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: teoria de la negociació; seguretat jurídica, i igualtat i no-discriminació.

Vives Folch, Jordi
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: filosofia del dret.

Martínez Zorrilla, David
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: conflictes constitucionals, ponderació i indeterminació normativa.

Professors visitants

Gargarella, Roberto

Ajudants de facultat

Martí Mármol, Josep Lluís

Becaris

Queralt Lange, Jahel
Morales, Leticia
Papayannis, Diego
Ramírez Ludeña, Lorena

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret Financer i Tributari

Catedràtics d'universitat

Agulló Agüero, Antonia
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1976.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: hisendes locals, procediments tributaris, garanties del contribuent, impostos sobre societats, renda i patrimoni, informàtica i dret, tributació de la família, i dret sancionador i tributari.

Professors agregats

Oliver Cuello, Rafael
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.


Principals línies d'investigació: procediments tributaris; fiscalitat del comerç electrònic; imposició sobre la renda; ensenyament del dret i tecnologies de la informació i comunicació.

Titulars d'escola universitària

Pla Planas, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: el règim jurídico-tributari del dret de crèdit.

Professors associats

Delgado García, Ana
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret financer i tributari i tecnologies de la informació i la comunicació, procediments tributaris, obligats tributaris i subjectes passius.

Duplà i Marín, M. José
Llicenciada en Dret per la UNED, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: impost sobre societats.

Elvira Benito, David
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: tributació de no residents i convenis de doble imposició.

García González, Francisco Javier
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: assegurances de vida, plans i fons de pensions i d'inversió; temes generals relatius a les garanties constitucionals en els procediments de recaptació.

Martinez-Losa Torres, Joaquim
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: fiscalitat empresarial i personal; dret societari; dret immobiliari.

Pijoan i Font, Iu
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret administratiu i tributari.

Salillas i Carné, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: impostos i dret tributari.

Professors visitants

Macho Pérez, Ana Belén
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Doctorada en Dret amb Menció de Doctorat Europeu per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: retroactivitat de normes tributàries; el dret penal i sancionador tributari; els procediments tributaris; les hisendes locals i la fiscalitat de l'habitatge.

Professors lectors

Ferrer Dupuy, Plàcida
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

Ajudants de facultat

Bassas Pérez, Isabel

Becaris

Hernández Velasco, Montserrat
Marco Peñas, Esther

Anar a l'inici del document

Àrea d'Història del Dret i de les Institucions

Catedràtics d'universitat

Montagut i Estragués, Tomàs de
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: història de les institucions financeres de Catalunya i història de la recepció del dret comú a Catalunya.

Professora agregada

Bajet Royo, Montserrat
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctora en Dret per la Universitat de Lleida, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: història del dret públic català.

Professors associats

Aragoneses Aguado, Alfons
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Doctor en Dret per la Universitat de Girona, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: dret de les dictadures. Franquisme. Nazisme. Dret comparat. Història de la codificació a França, Alemanya i Suïssa. Metodologia de la història del dret.

Estrada Rius, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: Diputació del General de Catalunya, fiscalitat i aspectes legals de la moneda.

Serra Lázaro, David
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: història del dret.

Roselló Cherigny, Elena
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: Història del dret del segle XIX. Història de les desamortitzacions urbanes de Barcelona. Règim jurídic de les desamortitzacions urbanes de Barcelona.

 

Professors col·laboradors temporals

Capdeferro Pla, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: institucions de dret Públic català (Corts, Generalitat, municipis) als segles XVI i XVII.
Literatura jurídica i praxi quotidiana dels advocats de la Catalunya moderna. Els drets propis de la Corona d'Aragó en el context de la cultura europea del 'ius commune'.

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret Internacional Privat

Catedràtics d'universitat

Bouza i Vidal, Núria
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1967.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: dret internacional privat i dret del comerç internacional.

Titulars d'universitat

Font i Segura, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: la violació del secret empresarial en dret internacional privat: la seva especificitat en l'àmbit de la competència deslleial.

Quiñones Escámez, Anna
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret del comerç internacional.

Professors associats

De Santiago Torrente, Óscar
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret societari i immobiliari.

Nieto Delgado, Carlos
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: propietat intel·lectual i dret internacional privat; estrangeria i drets humans.

Ràfols Vives, Oriol
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: dret civil i dret administratiu.

Professors col·laboradors temporals

Vinaixa Miquel, Mónica
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Doctora en Dret, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: responsabilitat civil per danys al medi ambient.

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Catedràtics d'universitat

Casanovas i La Rosa, Oriol
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1960.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic.

Titulars d'universitat

Cienfuegos Mateo, Manuel
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Extremadura, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret comunitari.

García Segura, Caterina
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctora en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals, actors internacionals, activitat exterior de les entitats polítiques subestatals i processos d'integració regional.

Ripol Carulla, Santiago
Lllicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret internacional dels drets humans;
relacions dret internacional / dret intern.

Rodrigo Hernández, Ángel José
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa, l'any 1984.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i dret del medi ambient.

Vives Chillida, Julio Andrés
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i dret internacional econòmic.

Professors associats

Armengol Ferrer, Ferran
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: cooperació internacional i serveis públics.

Bertran Acosta, Laia
Llicenciada en Ciències polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: política exterior, nord-americana, ordre regional a l'espai postsoviètic.

Clotet Miró, M. Àngels
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals dels poders locals.

Dalmau Oriol, Casimir de
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i relacions internacionals.

Güell Peris, Sònia
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret internacional dels drets humans i dret internacional humanitari.

Morgades Gil, Sílvia
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret comunitari europeu.

Pareja Alcaraz, Pablo
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: teoria de les relacions internacionals, relacions internacionals d'Àsia-Pacífic i anàlisi de política exterior.

Pérez-Sala Rodés, Lluís
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: dret comunitari.

Gómez Sanz, Xavier
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i relacions internacionals.

Professors lectors

Ibáñez Muñoz, Josep
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: teoria de les relacions internacionals; anàlisi de política exterior; política exterior espanyola; economia política internacional, economia política de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Becaris

Seuba Hernández, Francesc Xavier

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret Mercantil

Catedràtics d'universitat

Massaguer Fuentes, José
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1983.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret de la competència; dret de la propietat industrial i intel·lectual; dret de societats, i dret concursal.

Titulars d'universitat

Cerdà Albero, Fernando
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1987.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret de societats; dret concursal; dret de la competència; dret de la propietat industrial i intel·lectual; dret comptable, i dret marítim.

Farrando Miguel, Ignacio
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: dret de societats, dret de la propietat industrial, dret bancari, dret dels títols valors, dret del mercat de valors, dret d'assegurances i dret del comerç electrònic.

Monteagudo Monedero, Montiano
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1989.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de la competència; dret de la propietat industrial i intel·lectual; dret de societats, i contractació mercantil.

Pallarés Ayala, Javier
Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada, l'any 1987.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret bancari.

Salelles Climent, José Ramón
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1990.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de societats; dret de la competència, i dret de la propietat industrial i intel·lectual.

Soler Masota, Paz
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1989.
Doctora en Dret per la Universitat de València, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret de la propietat industrial i intel·lectual; dret de la competència, i dret de societats.

Anar a l'inici del document

Professors associats

Cambronero i Ginés, Ariadna
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Casas Thio, Jordi
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Llicenciat especialista en dret europeu. Institut d'Estudis Europeus. Universitat Lliure de Brussel·les, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Foz Giralt, Xavier
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Gómez Díez, José Luis
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Mercedes Martín, Víctor
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Sánchez Solé, Sergi
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: dret mercantil; dret de societats, i teoria general del dret.

Sancho Gargallo, Ignacio
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret concursal i dret marítim.

Zambrini González, Marco
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Professors col·laboradors temporals

Castañer Codina, Joaquim
Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Ajudants de facultat

Suñol Lucea, Aurea

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret Penal

Catedràtics d'universitat

Castiñeira Palou, M. Teresa
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1972.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: exercici de drets fonamentals i dret penal; dret penal econòmic, i tècnica legislativa.

Silva Sánchez, Jesús M.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte; tècniques del dret penal econòmic, i política criminal.

Titulars d'universitat

Felip i Saborit, David
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte i tècniques del dret penal econòmic.

Ragués i Vallès, Ramon
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret penal econòmic, teoria del delicte i relacions dret penal-dret processal.

Professors associats

Barrientos Pacho, Jesús M.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: aplicació retroactiva del Codi Penal.

Cruz Herrero, Olga de la
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: protecció penal de la propietat intel·lectual.

Mir i Puig, Carles
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: tècniques del dret penal econòmic.

Montiel Fernández, Juan Pablo
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina), l'any 2002.
Principals línies d'investigació: analogia in bonam partem; fonaments polítics i jurídic-penals del prinicipi de legalitat; els models judicials en la teoria del delicte; estructuració de la norma primària de permissió en el dret penal.

Navarro Massip, Jorge
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret penal.

Professors visitants

Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: anàlisi econòmica de la política criminal; teoria de la legislació; relació entre dret penal i criminologia.

Investigadors

Investigadors Ramón y Cajal

Robles Planas, Ricard
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: teoria general del delicte; el concepte material de delicte; la perillositat criminal; les formes d'intervenció en el delicte; la imputació jurídico-penal de responsabilitat.

Professors lectors

Pastor Muñoz, Nuria
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret penal econòmic; el delicte d'estafa; apropiació indeguda i administració deslleial; dret penal societari; el problema de l'avançament de la protecció penal i altres qüestions a la llum dels tipus de possessió i estatus.

Becaris

Estrada Cuadras, Albert
Llobet Anglí, Mariona
Montaner Fernández, Raquel
Riggi, Eduardo Javier

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret Processal

Catedràtics d'universitat

Ramos Méndez, Francisco
Llicenciat en Dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 1969.
Doctor en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 1972.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Titulars d'universitat

Málaga Diéguez, Francisco
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 1993.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1996.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: contenciós administratiu.

Mora Capitán, Belén
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Solé Riera, Jaume
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Professors associats

Biete Ribas, Ariadna
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.

Català Comas, Chantal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Principals línees d'investigació i exercici: dret processal, dret privat.

Herrera Petrus, Cristian de
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Doctor Europeu en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret processal civil internacional (en particular, les mesures cautelars en el sistema anglosaxó comparades amb les que preveu la LEC) i dret processal concursal.

Furquet Monasterio, Noelia
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Moraga Llop, María José
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Riba Vidal, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Yélamos Bayarri, Estela
Llicenciada en Dret per la UPF, l'any 1999.
Doctora en Dret per la UPF, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: nul·litat d'actuacions, notificacions judicials.

Professors col·laboradors temporals

Escaler Bascompte, Ramon
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002
Principals línies d'investigació: execució, mesures cautelars.

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret Romà

Professors agregats

Caballé Martorell, Anna Maria
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: dret successori romà; tradició jurídica de les institucions Collatio emancipati, la quarta falcídia i la quarta trebel·liànica; els supòsits de pluralitat d'hereus i responsabilitat per deutes d'herència; dret de persones i crítica textual.

Pérez Simeón, Maurici
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret romà; successions; tradició romanística a Catalunya, i dret romà del comerç marítim.

Professors associats

Sola Blanc, José Luis de
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: dret comparat de família.

Professors emèrits

Miquel González, Juan
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1955.
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1959.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1963.
Doctor en Dret per la Universitat de Munic, l'any 1963.
Principals línies d'investigació: dret hipotecari romà; responsabilitat contractual; transmissió de la propietat; edició crítica de fonts romanes, i lògica i dret.

 

Anar a l'inici del document

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Catedràtics d'universitat

López López, Julia
Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.
Doctora en Dret per la Universitat Complutense de Madrid.
Principals línies d'investigació: estructura salarial i negociació col·lectiva. Discriminació salarial. Globalització i drets socials. Conciliació de la vida familiar i laboral.

Rey Guanter, Salvador del
Llicenciat en Dret per la Universitat de Sevilla, l'any 1978.
Doctor en Dret per la Universitat de Sevilla, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: negociació col·lectiva i organització del treball. Vicissituds de l'empresa i relacions laborals: successió, absorció i fusió d'empreses. Empreses de treball temporal. Acomiadaments per causes empresarials.

Titulars d'universitat

Bejarano Hernández, Andrés
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: les relacions entre llei, autonomia col·lectiva i autonomia individual. Modificació substancial de les condicions de treball. Les noves modalitats de contractació laboral.

Chacartegui Jávega, Consuelo
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: empreses de treball temporal. Discriminació i orientació sexual del treballador. Dret social comunitari (seguretat social comunitària).

Fargas Fernández, Josep
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: clàusules transitòries en matèria de seguretat social.

Garrido Pérez, Eva
Llicenciada en Dret per la Universitat de Cadis, l'any 1985.
Doctora en Dret per la Universitat de Cadis, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: protecció social, en els àmbits comunitari i nacional, i dins d'aquest últim, temes relacionats amb la seguretat i la salut laborals. Els problemes d'aplicació de la reforma de la legislació laboral sobre qüestions salarials.

Luque Parra, Manuel
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret del treball.

Valle Muñoz, Francisco Andrés
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret individual del treball, dret sindical, dret processal laboral.            

Professors associats

Agustí Maragall, Joan
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: drets fonamentals, assetjament moral.

Areal Calama, Ignasi
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: prevenció de riscos laborals i salut laboral i gènere.

Bartomeus Plana, Daniel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: coordinació general i responsabilitat individual de l'àmbit relatiu a les prestacions socials. La tercera edat i les persones que hi treballen professionalment.

Bataller Cifuentes, María Luz
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: dret del treball i de la seguretat social.

Calvo Calmache, Abilio
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.
Principals línies d'investigació: cooperatives.

Castell Valldosera, Lídia
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret del treball.

Falguera Baró, Miquel Àngel
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: anàlisi de l'actual marc jurídic en què es desenvolupa la negociació col·lectiva en matèria d'ocupació i la incidència en aquest de la reforma de 1994 i el dret mínim necessari.

Forcadell Escouffier, Albert
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret del treball.

García Arán, Guillermo
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: problemes derivats de la concurrència de convenis en els processos de fusió de societats mercantils. Problemes existents en les cotitzacions a la Seguretat Social respecte dels grups de cotització diària.

Garzón González, María Paz
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: dret laboral i procediments d'infraccions laborals.

González Alvarez, Francisco
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: dret de la seguretat social.

González Calvet, Jaume
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret laboral sancionador i principi de legalitat.

Huertos Ferrer, Anna M.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: en l'àmbit del dret de la seguretat social: camp d'aplicació i règims especials, prestacions i protecció per desocupació.

Laraña Cobo, Rafael
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: seguretat social.

Llobera Vila, Mireia
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret del treball.

Plandiura Vilacís, Ramon
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: legislació educativa, treball a les administracions públiques i exercici de les professions col·legiades.

Revilla Esteve, Eugènia
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: noció espanyola i comunitària del treballador, permisos parentals, globalització i drets col·lectius.

Salas Velasco, Anna
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: el fet causant a les prestacions de Seguretat Social.

Senra Biedma, Rafael
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: peculiaritats del procés sumari de tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques de la Constitució en l'ordre jurisdiccional social.

Serna Calvo, M. del Mar
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.
Principals línies d'investigació: dret laboral a Amèrica Llatina.

Solé Puig, Ascensió
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1968.
Principals línies d'investigació: dret del treball i de la seguretat social.

Professors lectors

Martínez Fons, Daniel
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999
Principals línies d'investigació: poders de l'empresari, llibertats econòmiques i dret del treball, prevenció de riscos laborals, transmissió d'empresa i procés concursal.

Professors col·laboradors temporals

Colàs Neila, Eusebi
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: contracte de treball i drets fonamentals, i noves tecnologies i dret del treball.

 

Anar a l'inici del document