Convocatòria d'accés

PROCÉS

 

DATA

 
Convocatòria F3/09
Termini de presentació de sol·licituds
16.04.2009
 
Llista provisional d'admesos i exclosos
 22.04.2009
Termini per a esmenar la llista provisional
07.05.2009 
   
Llista definitiva d'admesos i exclosos
08.05.2009
Data de l'anunci de la Constitució de la Comissió de Selecció i l'Acte de presentació
 
 
Constitució de la Comissió de Selecció i Acte de presentació dels candidats  
Proposta de provisió de la plaça  
 
 
Publicació nomenament