La UPF és una universitat no generalista, intensiva en recerca, que estructura les seves activitats al voltant de les ciències de la salut i de la vida, la comunicació i les tecnologies de la informació i les ciències socials i humanes.

Per impulsar una recerca capdavantera, la UPF ha promogut dos parcs de recerca, que ja estan en marxa, tot i que en graus diversos de definició i d'execució: el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (ciències de la salut i de la vida) i el Parc de Recerca UPF.

Parc de Recerca UPF

El Parc de Recerca UPF està orientat a promoure, fomentar i gestionar grans iniciatives de recerca i desenvolupament en l'àmbit de les ciències socials i humanes i la comunicació i les tecnologies de la informació. La seva missió bàsica és impulsar el compromís social afavorint la recerca, la innovació, la transferència de resultats i el progrés tecnològic, per convertir-se així en un agent dinamitzador socioeconòmic entre la Universitat, les administracions i les empreses.

El Parc està format per més de 50 grups i centres de recerca de les àrees principals següents:

 • Economia i empresa
 • Ciències polítiques i socials
 • Dret
 • Humanitats
 • Lingüística
 • Tecnologies de la informació i les comunicacions
 • Comunicació
El Parc s'ubica en un entorn cèntric i privilegiat de la ciutat de Barcelona, i desenvolupa la seva activitat en els campus de la Ciutadella i del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra.

El campus de la Ciutadella concentra els àmbits relacionats amb les ciències socials i humanes i consta de dos edificis, Mercè Rodoreda 23 i 24, en els quals s'ubiquen els centres següents: el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), el Center for Brain and Cognition (CBC), el Centre de Recerca en Economia de la Salut (CRES), el Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM), la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE), el Johns Hopkins-Universitat Pompeu Fabra Public Policy Center (JHU-UPF-PPP), l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), l'Institute of Political Economy and Governance (IPEG), a més de diversos grups i unitats de recerca de la Universitat. També s'hi troben el Servei de Recerca i la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle.

El campus del Poblenou integra els àmbits de les tecnologies de la informació i les comunicacions i se centra en l'edifici Tànger, en el qual s'apleguen diversos grups i unitats de recerca de la Universitat.

Serveis

Els serveis que ofereix el Parc són:

 • Suport a la recerca.
 • Gestió de la I+D
 • Patents i valorització.
 • Formació contínua.
 • Creació i incubació d'empreses.
 • Centre de recursos per a l'aprenentatge i la recerca (CRAI).
 • Serveis comuns (auditori, sales de reunions, seminaris, bar-restaurant).

Persona de contacte:

Eva Martín
Telèfon: 93 542 21 40
[email protected]

 

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

El Parc, promogut per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la UPF, té com a finalitat la concentració de recursos en les àrees de biologia i de medicina. Els centres que formen part del PRBB són: el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF; l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM); el Centre de Regulació Genòmica (CRG); el Centre de Medicina Regenerativa (CMRB); el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL); la Fundació Pasqual Maragall, i l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE). A més, el Parc acull un conjunt de plataformes tecnològiques i d'empreses dels àmbits farmacèutic i biotecnològic.

https://www.prbb.org