Grup de Recerca en Economia i Salut (CRES)
Coordinador: Guillem López Casasnovas
Àmbit de recerca : Ciències Socials
Adreça postal:

Universitat Pompeu Fabra
Edifici Mercè Rodoreda (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Contacte:

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 17 46
A/e: cres@upf.edu
Web: http://www.upf.edu/cres/