Vés enrere Les teen sèries segueixen presentant personatges femenins i masculins estereotipats que perpetuen les diferències de gènere

Les teen sèries segueixen presentant personatges femenins i masculins estereotipats que perpetuen les diferències de gènere

Segons un treball que ha estudiat les teen sèries,  publicat per Maria José Masanet, investigadora del Departament de Comunicació, i Maddalena Fedele, investigadora de la Universitat de Ramon Llull, a Palabra Clave a l'abril.

01.04.2019

 

Un estudi ha tingut com a propòsit identificar i analitzar el tipus de personatges favorits dels adolescents en les teen sèries espanyoles. Les sèries juvenils o teen sèries són aquells productes de ficció seriada protagonitzats per personatges adolescents i dirigits expressament a una audiència juvenil. El treball de les investigadores Maria José Masanet, del Departament de Comunicació de la UPF, i Maddalena Fedele, de la Universitat de Ramon Llull, ha estat publicat a la revista Plabra Clave a l'abril.

Les teen sèries espanyoles construeixen una esfera femenina, vinculada a la responsabilitat i la sensibilitat, i una altra masculina, rebel i viril

Per això, les autores han combinat dos estudis, un d'audiències realitzat amb 787 estudiants de Barcelona i centrat en l'anàlisi de les diferències de gènere a l'hora d'escollir i valorar personatges adolescents, i un altre de contingut qualitatiu, centrat en l'estudi dels personatges indicats com preferits pels adolescents enquestats en la primera fase. Han investigat la interacció entre quatre variables: sexe de l'espectador / enquestat (noi o noia); sexe del personatge de la sèrie escollit (masculí o femení); atributs que els enquestats destaquen a l'hora d'escollir un personatge (personalitat, físic, intel·ligència o altres) i, finalment, característiques dels personatges favorits.

Per a l'estudi d'audiència es van seleccionar tres teen sèries produïdes a Espanya i amb un alt índex d'audiència: Física o Química (2008-2011), Los Protegidos (2010-2012) i El Barco (2011-2013)

Les tres teen sèries seleccionades per a l'estudi d'audiència van ser Física o Química (2008-2011), Los Protegidos (2010-2012) i El Barco (2011-2013). Totes elles emeses a la cadena de televisió espanyola Antena 3. Les investigadores van seleccionar aquestes tres sèries per ser teen sèries de producció espanyola; tenir un alt índex d'audiència en el moment en què es va realitzar l'estudi; i per ser les tres teen sèries preferides pels joves de la mostra en el moment de realitzar el qüestionari. Les tres teen sèries tenen com a protagonistes a adolescents, i presenten en les seves trames els dilemes i les preocupacions usuals en aquesta etapa, com és la recerca de la identitat, les primeres relacions amoroses i sexuals, etc.

Dels resultats es desprèn que tant nois com noies majoritàriament trien a personatges masculins com els seus favorits. Aquests personatges masculins són més escollits per ser "rebels", "divertits" i "dolentots amb bon fons", mentre que els femenins per ser "bones persones" i "valents i decidides"

Els resultats del treball mostren que els adolescents entrevistats tendeixen a triar i valorar els personatges masculins i femenins de les teen sèries en funció del gènere: en primer lloc, tant nois com noies majoritàriament trien a personatges masculins com els seus favorits; en segon lloc, els personatges masculins són més escollits per ser "rebels", "divertits" i "dolentots amb bon fons", mentre que els femenins són més escollits per ser "bones persones" i "valents i decidides".

L'anàlisi qualitativa dels personatges confirma que els masculins són nois rebels, mentre que els femenins són noies responsables i atractives. Les teen sèries espanyoles construeixen, d'aquesta manera, una esfera femenina, vinculada a la responsabilitat i la sensibilitat, i una altra masculina, rebel i viril.

D'aquesta manera, l'adolescent home s'identifica o té com a model a un noi que és agressiu i "dolentot", amb mancances en l'esfera emocional i incapaç de tenir una comunicació íntima dins de la relació de parella. Per contra, les noies són representades com a responsables, sinceres, persones que es preocupen pels altres -normalment les seves parelles-, etc., atributs que són ressaltats per l'audiència, que les tria per ser "bones persones".

Segons l'opinió de Masanet  "Dada preocupant des de la perspectiva de gènere, és el fet que el "dolentot” amb bon fons "es constitueix en un model d'atracció per a les noies i, d'aquesta manera, es reivindica el “mite romàntic" estimar és patir" , mite que reivindica el conflicte i sofriment dins la relació".

En l'estudi van trobar també models femenins més arriscats tot i que minoritaris

Es tracta de noies independents i fortes, que viuen la seva sexualitat amb llibertat, que estan segures de si mateixes o són lluitadores. I són aquests mateixos atributs els que les fan atractives per a algunes de les adolescents i joves que van participar en l'estudi i van destacar d'aquests personatges la seva "seguretat" i "valentia i decisió". Tot i ser minoritaris, aquests personatges ocupen un espai important en algunes sèries i les adolescents els valoren.

Com afirmen les autores, "aquests resultats ens alerten de la necessitat de representar personatges més plurals i complexos que s'allunyin dels clàssics estereotips que acaben perpetuant diferències de gènere, ja que es tracta d'imatges que actuen en les perspectives i els anhels dels adolescents i, per tant, en els seus models de relació afectiva ".

Treball de referència:

Maria José Masanet, Maddalena Fedele (2019). “El “chico malote” y la “chica responsable”: modelos aspiracionales y representaciones juveniles en las teen series españolas”. Palabra Clave, 22(2), e2225, 2 d’abril. DOI: 10.5294/pacla.2019.22.2.5

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact