Vés enrere La perspectiva de gènere en l'àmbit de la seguretat i la salut en el treball a Espanya, tema destacat de "IUSlabor"

La perspectiva de gènere en l'àmbit de la seguretat i la salut en el treball a Espanya, tema destacat de "IUSlabor"

Aquesta qüestió centra l'editorial del nou número de la publicació digital de dret del treball i de la seguretat social de la UPF, que ha estat inclosa en el Rànquing de Revistes Jurídiques per Especialitats. L'edició es completa amb articles sobre vies de comunicació que tenen els informants d'infraccions dins una organització, treballadors transfronterers sense accés a l’atur, la flexibilitat interna després de la reforma laboral o la incapacitat laboral, entre altres.

11.07.2023

Imatge inicial

IUSLabor, la revista digital d'accés obert de la UPF dedicada a l'anàlisi del dret del treball i de la seguretat social, ha publicat recentment el número 2/2023. La nova edició, que inclou un total de vuit treballs, analitza temes relacionats amb qüestions de màxima actualitat vinculades a l'ordenament jurídic espanyol.

La revista inclou en el seu darrer número un editorial, titulat “La perspectiva de género en la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2023-2027: especial referencia a la intervención en la detección de la violencia doméstica en los lugares de trabajo”, a càrrec de Ruth Vallejo Da Costa, professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Saragossa

"L'objectiu declarat és la integració de la perspectiva de gènere des d'un enfocament transversal i integral en el conjunt de les polítiques preventives"

L'editorial, en el marc de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball per als anys 2023-2027(EESST), del Ministeri de Treball i Economia Social, analitza com s'incorpora la perspectiva de gènere a l'àmbit de la seguretat i salut a la feina, establint diverses línies d'actuació en relació amb diferents aspectes que es reclamaven des de la doctrina i la jurisprudència en l'àmbit d'aplicació de la normativa en prevenció de riscos laborals.

“L'objectiu declarat és la integració de la perspectiva de gènere des d'un enfocament transversal i integral en el conjunt de les polítiques preventives, implicant-hi tots els agents involucrats en la millora de la prevenció de riscos laborals, tant a nivell institucional com a l'empresa”, afirma l'autora. La prevenció de l'assetjament i la violència envers les dones o la intervenció i detecció de la violència domèstica en l'àmbit laboral són alguns dels aspectes que destaca.

Tres estudis doctrinals

Els tres articles que componen l'apartat d'Estudis Doctrinals estan signats respectivament per Salvador del Rey, catedràtic del Dret del Treball i de la Seguretat Social (ESADE Law School) i president de l'Institut Cuatrecasas d'Estratègia Legal en RRHH; María Alexandra Díaz Mordillo, membre del Cos Superior de Tècnics de l'Administració de la Seguretat Social, i Ana María Castro Franco, membre del personal docent i investigador de la Universitat de León.

Salvador del Rey, a l'article “La relación entre las vías de comunicación de las infracciones en la Ley 2/2023 de protección del informante desde la perspectiva de la persona trabajadora y su empleadora”, centra la seva atenció en la legislació de protecció de les persones que informin sobre infraccions, que ha establert una relació entre els canals d'informació d'aquestes infraccions entre si i amb l'alternativa de revelació pública, una qüestió “que té una gran incidència en les relacions laborals i per a la persona treballadora com a principal whistleblower”.

María Alexandra Díaz Mordillo, a “Trabajadores transfronterizos sin acceso a desempleo ¿La solución es posible?”, reflexiona sobre l'existència dels “treballadors transfronterers”, un col·lectiu de persones en constant creixement que poden treballar en un país i residir en un altre geogràficament limítrof. "La situació d'aquests treballadors requereix una protecció social especial, tenint en compte que el país del domicili és diferent del país en què es realitza l'activitat lucrativa, i moltes prestacions substitutives de les rendes salarials, com la desocupació, estan vinculades al requisit de residència" , afirma.

Finalment, Ana María Castro Franco, posa el focus en “La flexibilidad interna tras la reforma laboral de 2021”, en un treball en què es mostra partidària de la nova direcció que ha pres aquesta legislació: “La recuperació dels drets laborals i la seva garantia, juntament amb l'impuls a les mesures de flexibilitat interna com a alternativa a les extincions, són les principals aportacions i busquen transformar el mercat de treball espanyol per deixar definitivament enrere les seves incoherències, assegurant la qualitat de l'ocupació i el dinamisme del teixit productiu”, assegura.

Diversitat de temes en les altres seccions habituals

Ja a l'apartat de Seguretat Social, Belén del Mar López Insua (Universitat de Granada) fa una anàlisi crítica de la legislació vigent sobre la incapacitat temporal i de les diferents reformes que ha tingut en els dos darrers anys, que han trencat una tendència restrictiva, han ampliat el ventall de causes del dret a la prestació temporal i agilitzat els tràmits burocràtics.

Completen els continguts de la revista les seccions de Flash judicial, amb una peça signada per Juan Peña Moncho (Universitat Ramon Lull), sobre la interpretació de la regulació sobre els sistemes de videovigilància de seguretat en el treball; Sentència il·lustrada, en què Francisco Ramón Lacomba Pérez, advocat de Cuatreacasas, reflexiona sobre l'ocasionalitat rellevant requerida en els accidents en missió (produïts mentre la persona treballadora es troba desplaçada geogràficament per treball); i Treball en la Història, en què Daniel Vallès Muñio (Universitat Autònoma de Barcelona) fa una ressenya de l'obra L'espoli franquista dels ateneus catalans, de Neus Moran Gimeno.

Una publicació que segueix millorant els estàndards de qualitat

IUSLabor, coeditada per Manel Luque (UPF), Anna Ginès (ESADE-URL) i Josep Moreno Gené (Universitat de Lleida), ha estat inclosa recentment al Rànquing de Revistes Jurídiques per Especialitats, en el segon quartil en l'especialitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social, en concret, en la posició número 13.

D'altra banda, la revista, que s'adreça especialment a personal investigador, professionals del dret i estudiants avançats, ha renovat el Segell de Qualitat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), així com la Menció de Bones Pràctiques Editorials en Igualtat de Gènere.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

08. Treball digne i creixement econòmic
10. reducció de les desigualtats
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació