Vés enrere La combinació de quimioteràpia i petits corrents elèctrics aconsegueix alentir el creixement de tumors pancreàtics

La combinació de quimioteràpia i petits corrents elèctrics aconsegueix alentir el creixement de tumors pancreàtics

Segons un estudi publicat a la revista Bioelectrochemistry, dirigit per Antoni Ivorra, investigador principal del Biomedical Electronics Research Group (BERG) al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
12.05.2015

 

Recentment, s'ha proposat un innovador tractament no invasiu contra el càncer basat en l'aplicació contínua de camps elèctrics de molt baixa intensitat amb freqüències entre 100 i 300 kHz mitjançant dispositius portàtils que els pacients duen a sobre durant les seves activitats diàries.

Aquests camps elèctrics es coneixen com a Tumor Treatment Fields (TTFields) i es té la hipòtesi  que el seu efecte  sobre el creixement del tumor es deu a la  inhibició de la divisió cel·lular (mitosi).

En un treball publicat el mes d'abril a la revista Bioelectrochemistry, Quim Castellví i Antoni Ivorra , investigadors del Biomedical Electronics Research Group (BERG), del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, conjuntament amb Mireia M. Ginestà i Gabriel Capellà, investigadors de l'Institut Català d'Oncologia de l'Hospital Duran i Reynals,  han realitzat un estudi  in vivo en ratolins als quals se'ls va implantar subcutàniament tumors pancreàtics d'origen humà.

L'aplicació d'electricitat als organismes sempre genera calor i l'objectiu de la recerca ha estat comprovar si els efectes beneficiosos dels TTFields són causats per l'augment de la temperatura produïda pel camp elèctric o per l'efecte directe dels camps elèctrics sobre el tumor.

Per a l'estudi experimental, els dispositius de tractament  es van subjectar sobre el llom dels ratolins - en els que prèviament s'havia implantat el tumor - mitjançant un arnès de silicona. Així, durant una setmana, a un grup de ratolins se'ls va tractar amb una lleugera hipertèrmia (41 ° C), mentre que un altre grup va rebre el tractament TTFields (6 V/cm, 150 kHz), per tal de comprovar en ambdós grups el creixement tumoral de l' implant subcutani. 

Els resultats de l'estudi van mostrar que, per si sol, el tractament TTFields no produeix cap efecte significatiu, però la combinació TTFields amb quimioteràpia sí que va evidenciar un retard en el creixement del tumor en comparació amb els animals tractats només amb quimioteràpia (un 47% de mitjana de reducció relativa del creixement tumoral).

La conclusió del treball, com ha explicat Ivorra, ha resultat ser que, "la combinació de quimioteràpia i TTFields mostra un efecte beneficiós, retardant el creixement del tumor de pàncrees en un model animal in vivo i, contràriament al que nosaltres pensàvem, aquest efecte no sembla estar relacionat amb l'augment induït de la temperatura".

A més, afegeix Ivorra "a nosaltres, que fem recerca en l'aplicació de camps elèctrics molts més intensos (centenars de vegades superiors) per a l'eliminació de tumors locals gràcies al fenomen de l'electroporació, ens ha sorprès l' impacte dels TTFields".

L'efecte positiu dels TTFields, tot i que moderat, podria oferir noves possibilitats terapèutiques per a tumors malignes. De fet, ja s'està assajant clínicament per al tractament de glioblastomes, un dels càncers cerebrals amb una prognosi més desfavorable.

Treball de referència:

Quim Castellví, Mireia M. Ginestà, Gabriel Capellà i Antoni Ivorra (2015), " Tumor growth delay by adjuvant alternating electric fields wich appears non-thermally mediated", Bioelectrochemistry, 105, pp. 16-24. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/J.bioelechem.2015.04.006.

Altres e-notícies de recerca relacionades:

Una nova tecnologia ideada per un investigador del DTIC podria evitar infeccions col·laterals en les biòpsies de pròstata

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact