Vés enrere José Luis Pérez Triviño, nomenat membre del Consell Assessor de Joc Responsable

José Luis Pérez Triviño, nomenat membre del Consell Assessor de Joc Responsable

El professor de Filosofia del Dret de la UPF forma part d’aquest grup de treball adscrit a la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri de Consum del Govern d’Espanya.

08.01.2021

Imatge inicial

José Luis Pérez Triviño, professor titular (acreditat com a catedràtic) de l’àrea de Filosofia del Dret del Departament de Dret de la UPF, ha estat nomenat recentment membre del Consell Assessor de Joc Responsable (CAJR), adscrit a la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri de Consum del Govern d’Espanya, al qual aportarà la seva expertesa en l’àmbit de la filosofia, l'ètica i l'esport.

El consell assessor ajuda a l'elaboració de polítiques públiques en el marc del joc responsable.

A través del carácter consultiu i d’assessorament, el CAJR ajudarà la Direcció General d’Ordenació del Joc tant en el desenvolupament de la seva activitat ordinària com en l’elaboració de polítiques públiques en el marc del joc responsable. Aportarà la seva visió pluridisciplinar sobre els jocs d’atzar, i incrementarà tant el coneixement sobre el fenomen del joc i la seva incidència en els consumidors com de les mesures que condueixin a la comercialització a través d’un entorn absent de riscos.

El Consell Assessor de Joc Responsible es tracta d’un grup de treball en el qual participen una trentena d’experts de reconegut prestigi i experiència, procedents dels diversos sectors vinculats amb els jocs d’atzar i el joc responsable. Està presidit pel director general d’Ordenació del Joc, actualment Mikel Arana Etxezarreta, i compta amb una estructura formada per quatre seccions: científica, protecció al participant, joc i societat i assistencial.

El concepte de joc responsable

Segons el CAJR, el concepte de "joc responsable" es fonamenta en l’elecció racional i sensata de les opcions de joc, que té en compte la situació i circumstàncies personals del jugador, impedint que el joc es pugui convertir en un problema. El joc responsable implica una decisió informada i educada per part dels consumidors amb l’únic objectiu de l’entreteniment i la distracció, i en el qual el valor de les aplicacions no supera mai el que l’individu es pot permetre.

L’acostament a aquesta realitat i l’aspiració de construir el joc d’azar com a una activitat socialment sostenible i promoure la col·laboració de tots els col·lectius implicats segons la filosofia de prevenció i informació, son aspectes bàsics en la configuració de les polítiques públiques orientades als participants en aquesta activitat econòmica.

José Luis Pérez Triviño, membre del Centre d’Estudis UPF Sports_Lab, és professor del Master of Arts in Sport Ethics and Integrity (MAiSI), una col·laboració internacional de sis universitats, entre les quals la UPF. És el president de la Asociación Española de Filosofia del Deporte, director de Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte (editada per la UPF) i col·laborador de la reista IUSPORT. El 2020 va editar el llibre El deporte tras el coronavirus: una visión transversal del impacto de la crisis en el deporte.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact