Vés enrere Joan Benach: "Una societat que no cuida la salut i el benestar de tots els seus ciutadans és una societat malalta"

Joan Benach: "Una societat que no cuida la salut i el benestar de tots els seus ciutadans és una societat malalta"

És director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut-Employment Conditions Network del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i codirector científic del llibre Com comercien amb la teva salut, publicat per Icaria editorial el setembre del 2014.
29.01.2015

 

Joan Benach, a la terrassa del Parc de Recerca UPFJoan Benach és director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut-Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i codirector científic, juntament amb Gemma Tarafa, del llibre Com comercien amb la teva salut , un estudi sobre la privatització i la mercantilització de la sanitat a Catalunya publicat per Icaria editorial.

- La presentació de la col·lecció del llibre diu "Mals temps en què s'ha d'explicar allò evident...". Com ara què?

Fa referència a una qüestió de gran rellevància: la visió o ideologia dominant, sovint conservadora, fa invisible o disfressa temes socials cabdals. La investigació ha d'ajudar a mostrar i entendre fenòmens aparentment senzills. Per exemple, al mesurar la precarietat laboral a Catalunya quasi sempre s'utilitza el percentatge de contractes temporals (18%), un enfocament que subestima la realitat ja que els nostres propis estudis mostren com la precarietat es més del doble, i encara més a l'Estat espanyol. La pitjor situació la pateixen dones, joves, immigrants i treballadores, amb un fort impacte negatiu sobre la seva salut.

- Com comercien amb la nostra salut?

Fas referència al darrer llibre que hem publicat (Icaria, 2014). Es una síntesi on expliquem el que diem al subtítol, la "Privatització i mercantilització de la sanitat a Catalunya". Revisem conceptes de salut pública com els determinants socials de la salut i l'equitat; comparem els sistemes públic i privat mostrant que els primers són millors en la cobertura, qualitat i eficiència; contextualitzem històricament el sistema sanitari català, mostrant l'estructura i funcions, i les tendències privatitzadores i mercantilitzadores d'un sistema massa hospitalocentrista i medicalitzat; expliquem les causes d'un procés on la reducció de recursos s'aprofita per afeblir el sistema sanitari públic i fer de la sanitat un negoci enlloc d'un dret. Finalment, revisem part dels debats i accions socials dels qui lluiten en defensa d'un sistema sanitari realment públic, humà, equitatiu i participatiu.

"La pitjor situació la pateixen dones, joves, immigrants i treballadores, amb un fort impacte negatiu sobre la seva salut"

- Quin ha estat l'efecte de la crisi en el sistema sanitari català?

Portada del llibre "Com comercien amb la teva salut"La recessió econòmica ha creat un escenari propici per a les ideologies neoliberals en favor d'una sanitat mercantilitzada que transfereix recursos del sector públic al privat. La promoció de la sanitat privada empobreix el sistema públic. No oblidem que la sanitat pot ser un negoci enorme per grans grups econòmics lligats a la indústria farmacèutica, la sanitat i la tecnologia. Com es vol treure benefici? Amb "portes giratòries", favors, pagaments i adjudicacions irregulars, tal i com mostren nombrosos treballs periodístics; amb retallades pressupostàries del sistema públic, el 14% des del 2010, i reducció d'infraestructures i recursos humans.

Aquestes retallades afecten molt més al sector públic i no a entitats privades amb ànim de lucre que mantenen o milloren la seva situació. Amb estratègies legals, mediàtiques i de gestió que afebleixen el sistema públic. Un exemple són reformes legals com la "Llei Òmnibus", que potencia la subcontractació, permetent que entitats o empreses privades gestionin o facin ús dels espais públics.

- Per tant, es pot afirmar que la salut de la població catalana està baixant de forma desigual, en funció del seu nivell de renta?

La sanitat mercantilitzada és injusta, trenca el concepte de ciutadania i solidaritat social, i obre pas al classisme, la discriminació i la desigualtat. Llastimosament no disposem de les dades, sistemes d'informació i anàlisis per conèixer bé la realitat, però sabem que les retallades tenen efectes seriosos sobre la salut i les desigualtats. L'afebliment de l'accés i de la qualitat del sistema sanitari es tradueix en tancar CAPs, urgències i quiròfans, augmentar llistes d'espera, fer expedients de regulació d'ocupació als hospitals, reduir el nombre de professionals sanitaris i empitjorar les seves condicions de treball. A Catalunya en els últims anys 77 mil persones han deixat d'estar assegurades, mentre que la població catalana ha augmentat en 40 mil individus. D'altra banda, la recessió econòmica produeix molts altres resultats socials i laborals associats amb més pobresa, problemes d'habitatge, inseguretat alimentària, i exclusió social, que danyen la salut, i en especial dels més febles.

"La sanitat mercantilitzada és injusta, trenca el concepte de ciutadania i solidaritat social, i obre pas al classisme, la discriminació i la desigualtat"

- Sovint es parla de la privatització com a eina per millorar l'eficiència del servei públic.

Hi ha un discurs molt ideològic que assenyala que la privatització de la gestió o l'externalització de serveis volen dir que així es millorarà l'eficiència dels serveis públics. No hi ha dubte que cal millorar els serveis públics. Per exemple, millorant l'assistència primària, controlant l'abús de les intervencions tecnològiques, o reduint la despesa farmacèutica. Ara bé, el que no s'ha de fer és afeblir el sistema públic donant més força a un sistema sanitari que per definició cerca el lucre. La literatura científica mostra com els hospitals públics presenten resultats més bons que els privats sempre que disposin d'un finançament adequat. A Catalunya un informe va analitzar les diferències en qualitat assistencial de l'atenció primària segons proveïdor suggerint els pitjors resultats en l'activitat assistencial del personal d'infermeria dels centres amb ànim de lucre. Així doncs, la privatització i la mercantilització sanitàries no només posen en perill l'accés a l'assistència de salut, sinó que també comprometen el principi essencial d'equitat.

- I mesures com el copagament, quina valoració en feu?

Tot i que a alguns els pugui semblar lògic posar-los en marxa, els copagaments de serveis sanitaris públics ajuden a la mercantilització del sistema i són ineficaços, injustos i inequitatius. No contenen els costos sanitaris, no contribueixen a la sostenibilitat del sistema sanitari i no n'augmenten l'eficiència però, en canvi, generen problemes i incrementen la inequitat. Els copagaments redueixen l'ús de serveis sanitaris, tant els que són efectius com els no efectius, ja siguin visites mèdiques, prescripcions farmacèutiques, hospitalitzacions o serveis preventius. D'altra banda, responsabilitzen als malalts del seu consum sanitari enlloc de fer-ho sobre els polítics que en tenen la responsabilitat i els poders econòmics que promouen el consum. Finalment, els copagaments fan un "soroll" que sovint tapa o minimitza temes sanitaris fonamentals com el subfinançament de la sanitat pública (sobre tot l'atenció primària), la falta d'eficiència del sistema, o la mercantilització i privatització de la sanitat.

"La literatura científica mostra com els hospitals públics presenten resultats més bons que els privats sempre que disposin d'un finançament adequat"

Quines solucions caldria adoptar per millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema?

El sistema sanitari català sovint es descriu de forma complaent i acrítica, sense comentar els problemes de salut i desigualtat. No es pot anteposar els interessos econòmics o lucratius al benestar i la salut de la població. Una societat que no cuida la salut i el benestar de tots els seus ciutadans és una 'societat malalta'. Però és possible anar cap a un sistema diferent on la salut sigui un dret i no un privilegi dels que la puguin pagar, ja sigui l'atenció general, l'odontologia o els serveis de salut mental. És possible assolir un sistema sanitari amb un ús més controlat de tecnologies i fàrmacs que generen malaltia i morts innecessàries, i on l'accent es posi en l'ésser humà, la qualitat i l'equitat. Tota l'experiència històrica ens diu que això solament es pot aconseguir amb sistemes realment públics en la seva gestió i el seu finançament, i que alhora potenciïn al màxim la participació social.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact