Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Daniele Cozzoli estudiarà la circulació del coneixement dins d’Europa durant la Guerra Freda

Daniele Cozzoli estudiarà la circulació del coneixement dins d’Europa durant la Guerra Freda

El professor del Departament d’Humanitats de la UPF investigarà la dimensió social, econòmica, política i científica del coneixement i la seva circulació, tant a dins de l’Europa oriental com de l’Europa occidental, i entre els dos blocs. El projecte de recerca està finançat pel govern d’Espanya i tindrà una durada de tres anys.

06.11.2020

Imatge inicial

Daniele Cozzoli, professor agregat i coordinador del Grup de Recerca d’Història de la Ciència i Cultura Moderna (GEHC) del Departament d’Humanitats de la UPF, és l’investigador principal del projecte de recerca “Circulación del conocimiento intra-europea durante la Guerra Fría” (IECKCW), que es va iniciar el passat mes de juny.

El projecte, dotat amb prop de 46.000 euros i amb una durada de tres anys, es troba entre els seleccionats dins de la darrera convocatòria (2019) del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (I+D+i) 2017-2020, impulsada pels ministeris de Ciència i Innovació i Universitats del govern d’Espanya.

El projecte prestarà especial atenció al paper que van jugar les organitzacions transnacionals, les associacions de científics, els partits polítics i les empreses privades.

Amb l’objectiu d’integrar els enfocaments de la història de la ciència amb els de la història global, el projecte, que comptarà amb la participació d’historiadors dels àmbits de la ciència, la tecnologia i l’economia, investigarà els fluxos i la circulació material i immaterial del coneixement durant la Guerra Freda, tant entre l’Europa oriental i l’occidental, com dins de cadascun dels dos blocs.

Prestarà especial atenció al paper que van hi jugar les organitzacions transnacionals, les associacions de científics, els partits polítics i les empreses privades. Així mateix, se centrarà en unes determinades figures clau de científics i policy makers, i en el seu rol com a actors transnacionals en les organitzacions internacionals.

Els altres investigadors de la UPF que formaran part de l'equip de recerca són Fenando Guirao, catedràtic Jean Monnet ad personam d'Història del Departament d'Economia i Empresa, i Antoni Malet, catedràtic d'Història de la Ciència del Departament d'Humanitats.

Avançar amb un ull posat en l’activitat del bloc oposat

“A partir de l'observació que durant la Guerra Freda qualsevol activitat cultural, política i econòmica en el bloc occidental va estar d'alguna manera condicionada pel bloc de l'est, i viceversa, aquest projecte analitzarà la circulació del coneixement dins dels dos blocs, que es produïa tenint sempre en compte el que l'altre estava fent o es creia que estava fent", explica Daniele Cozzoli.

En aquesta línia, una de les hipòtesis que el projecte voldrà demostrar és que la creació de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i d'organitzacions científiques intraeuropees a Europa occidental va ser un factor clau per a la promoció de la circulació del coneixement dins d'Europa de l'Est.

També posarà èmfasi en la importància de la diferència entre la cooperació i la integració internacional (“dos conceptes que sovint es confonen en la retòrica de la diplomàcia internacional i inclús en la historiografia”, aclareix l’investigador), així com la diferència de com es van percebre aquests dos processos a Europa oriental i occidental.

En el marc del projecte, Daniele Cozzoli ha participat recentment en unes conferències virtuals organitzades per la British Society ofr the History of Science, European Society for the History of Science, i té previst organitzar un workshop durant la primavera de l’any 2022.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Perfils dels protagonistes:

Perfiles de los protagonistas:

Profiles of the protagonists:

Daniele Cozzoli

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit