Vés enrere El canvi tecnològic és un dels principals responsables de l’augment de la desigualtat salarial entre les empreses

El canvi tecnològic és un dels principals responsables de l’augment de la desigualtat salarial entre les empreses

Aquesta és una de les principals conclusions del projecte europeu de recerca "Labor Market Risk and Skill Diversity", que ha portat a terme al llarg dels darrers sis anys Jan Eeckhout, professor d'investigació ICREA del Departament d'Economia i Empresa de la UPF.

16.07.2020

Imatge inicial

Recentment ha finalitzat el projecte de recerca “Labor Market Risk and Skill Diversity (Risk and Diversity)”, que ha estudiat al llarg de sis anys com el risc de pèrdua de treball afecta la productivitat dels treballadors, i ha fet palès que el risc d’atur és una de les majors fonts d’incertesa a la qual s’enfronten les persones al llarg de la seva vida.

El projecte, finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC) de la Comissió Europea, ha tingut com a investigador principal Jan Eeckhout, professor d’investigació ICREA del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, professor d’investigació de la Barcelona GSE i membre del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI-UPF).

Hi ha variació en la productivitat de treballadors molt similars, en funció de la quantitat de riquesa que posseeixen.

En una primera part, la recerca ha mostrat que hi ha variació en la productivitat de treballadors molt similars, en funció de la quantitat de riquesa que posseeixen. Així, els treballadors amb menys estalvis acaben fent feines de salaris baixos i de baixa productivitat, ja que no es poden permetre buscar feina durant molt de temps.

Segons Jan Eeckhout, la seva anàlisi mostra que la distribució de riquesa agreuja la desigualtat dels ingressos laborals. “Les prestacions d’assegurança d’atur milloren el benestar global i comporten una productivitat més alta per treballador”, afirma el professor d’investigació ICREA-UPF.

El projecte també ha analitzat com la productivitat estocàstica condueix a desajustos entre empreses i treballadors, i ho ha aplicat als desajustos a nivell dels directors executius (CEO) a les empreses. “Trobem que els millors executius no treballen en les empreses mes productives, i aquests desajustos son una important font d’ineficiència i de pèrdua de productivitat per a les organitzacions”, apunta Jan Eeckhout.

El canvi tecnològic, la dimensió de les empreses i la ubicació geogràfica determinen la desigualtat salarial

En una segona part, el projecte s’ha centrat en com la diversitat de competències i aptituds pot afectar la desigualtat entre empreses. Jan Eeckhout explica que “l’augment de la desigualtat salarial es basa en part en la major productivitat dels treballadors qualificats, però també en l’adopció de noves tecnologies, com són les tecnologies de la comunicació i la informació, que permeten a les empreses operar a una escala molt més gran. Això ha provocat l’aparició d’empreses enormes i s’ha traduït en una desigualtat salarial més elevada”, assegura.

A les grans ciutats, la desigualtat salarial ha augmentat substancialment en les darreres quatre dècades.

Una altra de les conclusions d’aquesta segona part de la recerca ha estat que l’augment de la desigualtat salarial té un component geogràfic important. En particular a les grans ciutats, la desigualtat salarial ha augmentat substancialment en les darreres quatre dècades. A més, també ha augmentat la desigualtat dels salaris entre ciutats. “Podem atribuir aquest canvi a un augment de la polarització en el mercat laboral, que principalment està guiada per l'adopció de les TIC a les grans ciutats”, afirma Jan Eeckhout.

L’investigador explica que els salaris a les grans ciutats són elevats i les empreses utilitzen les TIC per substituir els treballs rutinaris per la tecnologia: aquest fet comporta una desigualtat entre les grans ciutats, i entre les ciutats grans i les petites. Finalment, la recerca ha estudiat el paper de la informació i d'altres efectes de desbordament del coneixement d’una empresa (knowledge spillovers, en anglès) sobre la desigualtat.

“Trobem que el canvi tecnològic és el responsable de l’augment de la desigualtat salarial entre les empreses, un fet que hem documentat àmpliament. Els nostres resultats tenen implicacions fonamentals per als àmbits de les polítiques de redistribució”, conclou Jan Eeckhout.

Tercer ajut del Consell Europeu de Recerca per a Jan Eeckhout

Aquest projecte de recerca que ara finalitza, dotat amb prop de dos milions d’euros, ha estat desenvolupat durant els anys 2014-2020, gràcies a un ajut Advanced Grant (convocatòria 2013) del Consell Europeu de Recerca (European Research Council, ERC).

Al llarg de la seva trajectòria Jan Eeckhout ha obtingut tres ajuts de l’ERC, després de rebre una beca Starting Grant (convocatòria 2007) i recentment, dins la convocatòria 2019, una nou ajut Advanced Grant, pel projecte “Market Power and Secular Macroeconomic Trends”.

El nou projecte, dotat amb prop d’1,6 milions d’euros, i que Jan Eeckhout portarà a terme dins el Departament d’Economia i Empresa de la UPF durant els propers cinc anys, analitzarà la relació entre el poder del mercat (market power) i les tendències macroeconòmiques.

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Jan Eeckhout

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació