Unitat de Recerca en Cognició i Cervell
Coordinador: Gustavo Deco
Àmbit de recerca: Comunicació i Tecnologies de la Informació
Adreça postal:

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Universitat Pompeu Fabra
Edifici Tànger (Campus de la Comunicació-Poblenou)
Tànger, 122-140
08018 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 93 542 25 00
Fax: 93 542 25 17
A/e: gustavo.deco@upf.edu
Web: http://ucc.upf.edu

Grups de Recerca: