Grup de Recerca en Producció de la Parla i Bilingüisme
Coordinador: Albert Costa Martínez
Àmbit de Recerca: Comunicació i Tecnologies de la Informació
Adreça postal:

Universitat Pompeu Fabra
Edifici Tànger (Campus de la Comunicació-Poblenou)
Tànger, 122-140
08018 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 93 542 26 02
Fax: 93 542 25 17
A/e: albert.costa@upf.edu
Web: http://www.spb.upf.edu/