Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes
Coordinador: David Andreu Martínez
Àmbit de recerca: Ciències de la Salut i de la Vida
Adreça postal:

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 93 316 08 68
A/e: david.andreu@upf.edu
Web: http://www.upf.edu/uprot/