Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM)
Coordinadora: Aurora Bel Gaya
Àmbit de recerca: Comunicació i Tecnologies de la Informació
Adreça postal:

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
Edifici Roc Boronat (Campus de la Comunicació-Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 93 542 23 12
Fax: 93 542 16 17
A/e: aurora.bel@upf.edu
Web: http://www.upf.edu/allencam/