Gestiˇ econ˛mica de la recerca

Introducció a la gestió econòmica de la despesa  
 
 
Circuits i procediments

- Circuit general d'execució de la sol·licitud.

- Minuta del personal docent i investigador de la UPF.

- Encàrrec d'obra científica.

- Contractació de personal de suport a la recerca.

- Beques de col·laboració.

Criteris específics per a executar despeses de viatges i dietes per projectes competitius

Criteris d'actuació

Manuals

Normativa específica

FAQS - Preguntes freqüents